مرتب سازی:
10
محصول
  • قبلی
  • 1
  • بعدی

کتاب اردویی و تشکیلاتی

مجموعه کتب با موضوعاتی پیرامون اردو از جمله اردوهای راهیان نور و کتاب های تشکیلاتی و داخل سازمانی که میتواند عملکرد و رویه یک تشکیلات و سازمان را تحلیل و بهبود ببخشد.