ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!
کاتالوگ
0 50000

پیراهن کلاسیک

نمایش 1 - 12 از 118 آیتم
سفارش سازی در صفحه
پیراهن یقه دیپلمات طرح دار (صورتی)

پیراهن یقه دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.  

پیراهن یقه دیپلمات طرح دار (آبی)

پیراهن یقه دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.  

پیراهن یقه دیپلمات طرح دار (طوسی)

پیراهن یقه دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.  

پیراهن یقه دیپلمات طرح دار (لیمویی)

پیراهن یقه دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.  

پیراهن یقه دیپلمات طرح دار (یاسی)

پیراهن یقه دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.

پیراهن یقه دیپلمات طرح دار (آبی روشن)

پیراهن یقه دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.

پیراهن یقه دوبل دیپلمات(قهوه ای)

پیراهن یقه دوبل دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.  

پیراهن یقه دوبل دیپلمات(خاکی)

پیراهن یقه دوبل دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.

پیراهن یقه دوبل دیپلمات(کرمی)

پیراهن یقه دوبل دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.  

پیراهن یقه دوبل دیپلمات(آبی)

پیراهن یقه دوبل دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.

پیراهن یقه دوبل دیپلمات(بنفش)

پیراهن یقه دوبل دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.

پیراهن یقه دوبل دیپلمات(آبی روشن)

پیراهن یقه دوبل دیپلمات از پارچه تترون بروجرد که بهترین نوع از انواع پارچه های تترون می‌باشد، تولید شده‌است. بیشترین کاربرد انواع پارچه تترون مربوط به دوخت انواع پیراهن است که میتوان از تترون بروجرد و تترون ساده به عنوان پر تیراژترین پارچه های تترون پیراهنی نام برد. پارچه تترون بروجرد بدلیل متشکل بودن از نخ، بسیار خنک می‌باشد و برای افرادی که به پلاستیک حساسیت دارند، انتخاب مناسبی است.

سفارش
نمایش 1 - 12 از 118 آیتم

پیراهن کلاسیک

انوع پیراهن کلاسیک مردانه در طرح ها مختلف با بهترین جنس پارچه از ایران و خارج از ایران. بور نمیشود، رنگش تغییر نمیکند و با شوینده های مختلف سازگار خواهند بود....