ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

ظروف مسی

نمایش 1 - 12 از 39 آیتم
سفارش سازی در صفحه
سنگاب فیروزه کوب ۲۰سانتی متری

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند. سنگاب فیروزه کوب 20 سانتی متری، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سفارش
سنگاب فیروزه کوب ۱۶سانتی متری

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند.سنگاب فیروزه کوب 16 سانتی متری، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سنگاب فیروزه کوب ۱۳سانتی متری

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند.سنگاب فیروزه کوب 13 سانتی متری، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

شکلات خوری فیروزه کاری ۳۰ سانتی متری

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند. شکلات خوری فیروزه کوب 30سانتی متری، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سفارش
شیرینی خوری فیروزه کوب سایز 3

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند.شیرینی خوری فیروزه کوب، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سفارش
شکلات خوری فیروزه کوب 26 سانتی متر

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند.شکلات خوری فیروزه کوب بزرگ، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سفارش
شکلات خوری فیروزه کوب 20 سانتی متری

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند.شکلات خوری فیروزه کوب کوچک، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سفارش
گلدان صراحی فیروزه کوب ۲۵ سانتی متری

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند.گلدان صراحی فیروزه کوب 25 سانتی متری، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سفارش
گلدان صراحی فیروزه کوب ۱۶ سانتی متری تک عددی

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند.گلدان صراحی فیروزه کوب 16 سانتی متری، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سفارش
گلدان شلغمی فیروزه کوب 20 سانتی متری

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند.گلدان شلغمی فیروزه کوب 15 سانتی متری، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سفارش
گلدان صراحی فیروزه کوب ۳۰ سانتی متری

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند.گلدان صراحی فیروزه کوب 30سانتی متری، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سفارش
گلدان صراحی فیروزه کوب ۲۰ سانتی متری

فیروزه از جمله جواهراتی است که همیشه مورد نظر و توجه علاقمندان به زیورآلات بوده است.این سنگ گران بها که که در واقع فسفات آبدار طبیعی آلومینیم می باشد که در دستگاهی کج وجهی متبلور شده و پس از آن به عنوان جواهر استفاده شده و داری طیف رنگی از آبی روشن تا سبز می باشد.هنر فیروزه کوبی از جمله هنرهای صنایع دستی بوده که زیبایی و گیرایی خاصی همراه خود دارد.مصنوعات مس و فیروزه، شامل مصنوعاتی است که از جنس مس ساخته شده و مزین به هنر فیروزه کوبی می باشند.گلدان صراحی فیروزه کوب 20 سانتی متری، از جمله آثار زیبا و ارزشمنده این شاخه می باشد.

سفارش
نمایش 1 - 12 از 39 آیتم

ظروف مسی

این شاخه شامل ظروف و محصولاتی است که از جنس مس بوده و شامل زیر شاخه های مس و پرداز، مس و خاتم و مس و فیروزه می باشد.
این شاخه شامل ظروف و محصولاتی است که از جنس مس بوده و شامل زیر شاخه های مس و پرداز، مس و خاتم و مس و فیروزه می باشد....