مرتب سازی:
39
محصول

تندیس پتینه

این تندیس ها شامل گستره وسیعی از مجسمه ها و یادمان هایی از اساطیر، موقعیت ها و شخصیت های گوناگون است که با استفاده از تکنیک پتینه، به زیبایی به عمل آمده اند.