0
ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

قلمکاری پارچه

نمایش 1 - 12 از 41 آیتم
سفارش سازی در صفحه
سفره قلم کار طرح شیخ لطف الله

سفره قلم‌کار طرح شیخ لطف‌الله در ابعاد  (اندازه ۱۵۰ گرد)  (اندازه ۱۵۰×۱۰۰) .

پارچه قلمکار شاهکار نقش برگ بادامی

سفره قلمکار  پارچه قلمکار از جنس کتان پنبه ای است  قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی می باشد. مرکز عمده تولید این صنعت دستی در اصفهان می باشد. این پارچه شاهکار قلمکاری و با نقش برگ بادایمی است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار شکیل است. ابعاد پارچه: طول: 240، عرض: 160    

پارچه قلمکار نقش واگیره فیروزه ای

سفره قلمکار  پارچه قلمکار از جنس کتان پنبه ای است  قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. نقش این پارچه واگیره و به رنگ آبی فیروزه ای است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار زیباست. ابعاد پارچه: طول: 150، عرض: 150 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد    

پارچه قلمکار نقش برگ بادامی فیروزه ای

سفره قلمکار  پارچه قلمکار از جنس کتان پنبه ای است قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی در اصفهان می باشد. نقش این پارچه برگ بادامی و به رنگ آبی فیروزه ای است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیارشکیل است . ابعاد پارچه: طول: 150، عرض: 150 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد    

پارچه قلمکار نقش گل و بته فیروزه ای

سفره قلمکار  پارچه قلمکار از جنس کتان پنبه ای است قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ  نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی می باشد . مرکز عمده تولید این صنعت دستی در اصفهان می باشد. نقش این پارچه گل و بته و به رنگ آبی فیروزه ای است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار شکیل است . ابعاد پارچه: طول: 150، عرض: 150 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد    

پارچه قلمکار نقش انگوری

سفره قلمکار  پارچه قلمکار از جنس کتان پنبه ای است  قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی در اصفهان می باشد. نقش این پارچه انگوری است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار زیباست. ابعاد پارچه: طول: 150، عرض: 150 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد      

پارچه قلمکار نقش درهم بادامی

سفره قلمکار  پارچه قلمکار از جنس کتان پنبه ای است قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی در اصفهان می باشد. نقش این پارچه برگ بادامی  است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار زیباست. ابعاد پارچه: طول: 150، عرض: 150 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد      

پارچه قلمکار نقش بته سرکج

سفره قلمکار  پارچه قلمکار از جنس کتان پنبه ای است قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار  از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است . مرکز عمده تولید این صنعت دستی در اصفهان است . نقش این پارچه بته سرکج است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار شکیل است . ابعاد پارچه: طول: 150، عرض: 100 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد    

پارچه قلمکار نقش درهم بادامی

سفره قلمکار پارچه قلمکار از جنس کتان پنبه ایست قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی در اصفهان است . نقش این پارچه درهم بادامی  است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار شکیل است . ابعاد پارچه: طول: 150، عرض: 100 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد  

پارچه قلمکار طرح درهم بادامی و حاشیه شعر

پارچه قلمکار از جنس کتان پنبه ای قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار  از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی می باشد . چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی در اصفهان می باشد. نقش این پارچه درهم بادامی با حاشیه شعر است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار شکیل است . ابعاد پارچه: طول: 150، عرض: 100 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد

پارچه قلمکار طرح ترنج و ترمه

پارچه قلمکار از جنس کتان پنبه ای قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی می باشد مرکز عمده تولید این صنعت دستی در اصفهان می باشد. نقش این پارچه ترنج و ترمه است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار شکیل است ابعاد پارچه: طول: 120، عرض: 60 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد  

پارچه قلمکار نقش شیخ لطف الله

پارچه قلمکار  جنس کتان پنبه ای، قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ  نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. نقش این پارچه شیخ لطف الله است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار زیباست. ابعاد پارچه: طول: 50، عرض: 30 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد

نمایش 1 - 12 از 41 آیتم

قلمکاری پارچه

انواع پارچه قلمکاری شده و زیبا به عنوان یکی از صنایع دستی صادراتی ایران اسلامی.