ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

قلمکاری پارچه

نمایش 1 - 12 از 41 آیتم
سفارش سازی در صفحه
سفره قلمکار طرح شکر نعمت

سفره قلمکار جنس کتان پنبه ای، قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در سفره قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. ابعاد سفره: طول: 120، عرض: 120 این پارچه با حاشیه شعر می تواند به عنوان رومیزی زینت بخش تمامی خانه ها باشد. هنری ماندگار و اصیل

سفره قلمکار نقش برگ بادامی

سفره قلمکار  جنس کتان پنبه ای، قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در سفره قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ  نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. ابعاد سفره: طول: 100، عرض: 100 زینت بخش تمامی خانه ها هنری ماندگار و اصیل

پارچه قلمکار نقش شیخ لطف الله

سفره قلمکار  جنس کتان پنبه ای، قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در سفره قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ  نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. ابعاد سفره: طول: 100، عرض: 100 این پارچه پر از نقش و نگار با حاشیه گلدار است. هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد

پارچه قلمکار طرح واگیره

سفره قلمکار جنس کتان پنبه ای، قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در سفره قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. ابعاد سفره: طول: 100، عرض: 100 این طرح می تواند به عنوان رومیزی، جلوه ی خاصی به منازل شما بدهد. هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد

پارچه قلمکار طرح چهل ترنج

پارچه قلمکار جنس کتان پنبه ای، قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در پارچه قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. نقش این پارچه چهل ترنج است که برای تزیین خانه و یا رومیزی بسیار زیباست. ابعاد پارچه: طول: 100، عرض: 100 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد

پارچه قلمکار طرح بته جقه

سفره قلمکار جنس کتان پنبه ای، قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در سفره قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ  نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. طرح این پارچه بته جقه است که می توان به عنوان رومیزی یا در تزیین خانه از آن استفاده کرد. ابعاد سفره: طول: 100، عرض: 100 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد

سفره قلمکار دایره طرح بته جقه

سفره قلمکار  جنس کتان پنبه ای، قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در سفره قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. ابعاد سفره: طول: 100، عرض: 100 هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد.  

سفره قلمکار طرح خوشه انگور آبی

سفره قلمکار  جنس کتان پنبه ای، قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در سفره قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. طراحی این پارچه به صورت خوشه های انگور است که جلوه خاصی به پارچه داده است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد

پارچه قلمکار طرح خوشه انگور قرمز

 سفره قلمکار جنس کتان پنبه ای، قابلیت شستشو با آب زیر 30 درجه و رنگ ثابت می باشد. رنگهای استفاده شده در سفره قلمکار همه از انواع رنگهای طبیعی شامل رنگهای گیاهی، حیوانی و معدنی است. چاپ  نقش ها بر روی پارچه به وسیله مهر چوبی است. مرکز عمده تولید این صنعت دستی اصفهان می باشد. ابعاد سفره: طول: 100، عرض: 100 طرح این سفره خوشه انگوری و به رنگ قرمز است. هنری ماندگار و اصیل که می تواند زینت بخش تمامی خانه ها باشد  

پرده قلمکار یا علی ابن ابی طالب علیه السلام

پرده از جنس پنبه است که بر روی آن با رنگهای گیاهی چاپ خورده است. بر روی این پرده قلمکار، خطاطی و نقاشی به صورت دستی انجام می شود  از هیچ گونه چاپ دیجیتال استفاده نمی شود. ابعاد پرده: طول: 200 و عرض: 130 زینت بخش مجالس جشن و سرور و اعیاد مذهبی

پرده قلمکار علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها

پرده از جنس پنبه است که بر روی آن با رنگهای گیاهی چاپ خورده است و بر روی پرده قلمکار، خطاطی و نقاشی به صورت دستی انجام می شود و از هیچ گونه چاپ دیجیتال استفاده نمی شود. ابعاد پرده: طول: 200 و عرض: 130 زینت بخش مجالس جشن و سرور و اعیاد مذهبی می باشد

پرده قلمکار امام محمد باقر علیه السلام

پرده از جنس پنبه است که بر روی آن با رنگهای گیاهی چاپ خورده بر روی این پرده قلمکار، خطاطی و نقاشی به صورت دستی انجام می شود و از هیچ گونه چاپ دیجیتال استفاده نمی شود. ابعاد پرده: طول: 200 و عرض: 130 مناسب برای نصب بر روی دیوار جهت تزئین مجالس ذکر و یاد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می باشد.

نمایش 1 - 12 از 41 آیتم

قلمکاری پارچه

انواع پارچه قلمکاری شده و زیبا به عنوان یکی از صنایع دستی صادراتی ایران اسلامی.