مرتب سازی:
40
محصول

تندیس عقیق

تندیس های عقیق، یک لوح چوبی هستند که در دل خود یک عقیق دارند. عقیقی که روی آن مزین به اسامی مقدس و اهلبیت (ع) است.