ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

محصولات خاتم کاری

نمایش 1 - 12 از 22 آیتم
سفارش سازی در صفحه
جا قلمی خاتم طرح 1

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. جا قلمی خاتم، در ابعاد 11*15 سانتی متر می‌باشد. این جا قلمی، توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود. توجه داشته باشید که شستن این جعبه فقط با دستمال خشک صورت می‌گیرد.

سفارش
جا قلمی خاتم مدل کشودار

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. جا قلمی خاتم مدل کشودار، در ابعاد 20*30 سانتی متر می‌باشد. این جا قلمی، توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود. توجه داشته باشید که شستن این محصول فقط با دستمال خشک صورت می‌گیرد.

سفارش
جعبه خاتم سایز 1

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. جعبه خاتم، در ابعاد 3*11*8 سانتی متر و با وزن 100 گرم می‌باشد. این جعبه، توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود. توجه داشته باشید که شستن این جعبه فقط با دستمال خشک صورت می‌گیرد.

سفارش
جعبه جا سکه ای خاتم

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. جعبه جا سکه ای خاتم، در ابعاد 3*6*5 سانتی متر و با وزن 50 گرم می‌باشد. این جعبه، توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود. توجه داشته باشید که شستن این جعبه فقط با دستمال خشک صورت می‌گیرد.

سفارش
قلمدان خاتم مدل کشویی 30 سانتی متر

از دیر باز ایرانیان به علم و دانش و اهل قلم بودن شهرت داشتند. جا قلمی یکی از وسیله های بود که در هر خانه ای که با علم سر و کاری داشت یافت میشد. حالا با گسترش تکنولوژی های روز این اقلام کم رونق تر شده اند اما جاقلمی خاتم کاری شده همچنان زیبایی خود را حفظ کرده و روح بخش محیط خواهد بود. قلمدان خاتم مدل کشویی، در ابعاد 30 سانتی متر و با وزن 200 گرم می‌باشد. این قلمدان، توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود. توجه داشته باشید که شستن این جعبه فقط با دستمال خشک صورت می‌گیرد.

سفارش
شکلات خوری خاتم مدل شش ضلعی طرح 3

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. شکلات خوری خاتم مدل شش ضلعی، با وزن 200 گرم می‌باشد. این شکلات خوری، جعبه ای است برای پذیرایی که توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود. توجه داشته باشید که شستن این جعبه فقط با دستمال خشک صورت می‌گیرد.

سفارش
شکلات خوری خاتم مدل شش ضلعی طرح 2

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. شکلات خوری خاتم مدل شش ضلعی، با وزن 200 گرم می‌باشد. این شکلات خوری، جعبه ای است برای پذیرایی که توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود. توجه داشته باشید که شستن این جعبه فقط با دستمال خشک صورت می‌گیرد.

سفارش
جعبه خاتم طرح 3

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. جعبه خاتم، در ابعاد 7*5 سانتی متر می‌باشد. این محصول، جعبه ای است برای نگهداری از وسایل شخصی و زیورآلات و جواهرات نفیسی مانند انگشتر و النگو و ... . این جعبه توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود.

سفارش
جعبه قرآن خاتم اعلا

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. جعبه قرآن خاتم اعلا، با وزن 200 گرم می‌باشد. این محصول، جعبه ای است برای نگهداری از قرآن نفیسی که شما آن را مطالعه می‌کنید. این جعبه توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود.

سفارش
جعبه قرآن خاتم طرح رو خاتم بسم الله 32 در 22 سانتی متر

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. جعبه قرآن خاتم طرح رو خاتم بسم الله، در ابعاد 32*22 سانتی متر می‌باشد. این محصول، جعبه ای است برای نگهداری از قرآن نفیسی که شما آن را مطالعه می‌کنید. این جعبه توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود.

سفارش
جعبه قرآن خاتم ترنج

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. جعبه قرآن خاتم ترنج، جعبه ای است برای نگهداری از قرآن نفیسی که شما آن را مطالعه می‌کنید. این جعبه توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود. توجه کنید که شستن این جعبه فقط با دستمال خشک صورت می‌گیرد و رطوبت به محصول آسیب می‌رساند.

سفارش
جاسکه خاتم راش

خاتم‌کاری از هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم کاری هنر قرار دادن نقوش هندسی با اضلاع مثلثی در کنار هم است که با ظرافت و دقت خاصی باید کاملا به هم چسبیده باشند. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. جاسکه خاتم راش، در ابعاد 6 سانتی متر و با ارتفاع 5 سانتی متر می‌باشد. این محصول محل سکه های شماست. این محصول توسط هنرمندان اصفهان ساخته و پرداخته شده و به لحاظ کیفیت، کالایی ارزشمند و نفیس خواهد بود.

سفارش
نمایش 1 - 12 از 22 آیتم

محصولات خاتم کاری

محصولات خاتم کاری شامل ظروفی از جمله جعبه قرآن، جعبه شکلات خوری و...می باشند که خاتم کاری شده اند. محصولاتی درجه یک و صادراتی ساخته هنرمندان برجسته اصفهان....