ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

شناسنامه شهدا و اهل بیت(ع)

نمایش 1 - 12 از 38 آیتم
سفارش سازی در صفحه
شناسنامه شهید عباس دوران

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید عباس دوران است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

 شناسنامه شهید شاهرخ دایی پور

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید شاهرخ دایی پور است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

شناسنامه شهید حسن طهرانی مقدم

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید حسن طهرانی مقدم است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

شناسنامه شهید علی اکبر شیرودی

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید علی اکبر شیرودی است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

شناسنامه شهید عباس بابایی

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید عباس بابایی است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

شناسنامه شهید محمد ابراهیم همت

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید محمد ابراهیم همت است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

شناسنامه شهید حسین همدانی

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید حسین همدانی است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

شناسنامه شهید علی صیاد شیرازی

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید علی صیاد شیرازی است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

شناسنامه شهید محمد جواد دل آذر

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید محمد جواد دل آذر است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

شناسنامه شهید مسعود علی محمدی

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید مسعود علی محمدی است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

شناسنامه شهید مصطفی احمدی روشن

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید مصطفی احمدی روشن است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

شناسنامه شهید سید مصطفی محمودی

یاران همراه ! سلام  این نوشته گوشه ای از سبک زندگی و دانستنی های مربوط به شهید سید مصطفی محمودی است که جهت معرفی اجمالی این شهید گران قدر به شما عزیزان ، به رشته تحریر در آمده است. امیدواریم که در تمام مراحل زندگی ، از راه و منش شهدا بهرمند شویم و این نوشتار کوتاه بتواند در انتخاب این عزیزان به عنوان رفقای اسمانی یاریمان دهد .

نمایش 1 - 12 از 38 آیتم

شناسنامه شهدا و اهل بیت(ع)

انواع شناسنامه شهداو اهل بیت(ع)، محصولی بسیار جذاب و مفید برای آشنایی مختصر مفید با شهدا و اهل بیت علیهم السلام. در این شناسنامه های با زندگی و منش شهدا و اهلبیت آشنا خواهیم شد. هدیه ای مناسب برای آنها که میخواهند متفاوت باشند.