مرتب سازی:
49
محصول

آویز جلو آینه طرح امام و رهبری

آویز جلو آینه طرح امام و رهبری

آویز آینه ماشین یک وسیله تزئینی است که میتواند جنبه فرهنگی و تبلیغی نیز پیدا کند. از آن جایی که این وسیله مدام جلو چشم راننده و سرنشینان خودرو است، میتواند نشان دهنده نوع تفکر و نگرش یا عقیده صاحب ماشین یا راننده ماشین باشد.

استفاده از نماد های مذهبی، به خصوص نام ائمه اطهار(ع) یا چهره مقام معظم رهبری، به لحاظ جنبه معنوی میتواند موثر باشد؛ همین طور استفاده از چهره شهدا میتواند یاد و خاطره آنان را در اذهان تداعی کند که بسیار مورد تاکید است.

برای عزیزانتان تهیه کنید و به کسانی که ماشین دارند هدیه دهید. خودتان هم برای زینت بخشی به وسیله نقلیه تان حتما از میان زیباترین ها، انتخاب کنید.