0
ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

قلم هوشمند قرآنی معراج

نمایش 1 - 12 از 16 آیتم
سفارش سازی در صفحه
معراج 16: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن(مخصوص حفظ)

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن خط عثمان طه 15سطری بدون ترجمه -  کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2- کتابچه کودکانه های معراج 1- قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 15: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن و منتخب مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته: کیف چرم قفلی – کتاب قرآن وزیری خط عثمان طه با ترجه استاد انصاریان کاغذ گلاسه 4 رنگ – کتاب منتخب مفاتیح57 ادعیه درشت خط 4رنگ در 680 صفحه – کتابچه معراج شماره 1 –کتابچه معراج شماره 3 – قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 14: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن و کلیات مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن درشت خط- کتاب کلیات مفاتیح الجنان-  کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2-کتابچه کودکانه های معراج 1- قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 13: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط و منتخب مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن درشت خط-  کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2-کتابچه کودکانه های معراج 1- قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 12: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط و کتاب کلیات مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم قفلی – کتاب قرآن خط عثمان درشت خط جلد چرم  با ترجمه انصاریان – کتاب کلیات مفاتیح الجنان جلد چرم – کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2 –  کتابچه کودک معراج 1 -قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 11: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن درشت خط-  کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2-کتابچه کودکانه های معراج 1- قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 10: قلم هوشمند قرآنی 32 گیگ به همراه کتاب قرآن و منتخب مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن  خط عثمان طه 13 سطری با ترجمه انصاریان – کتاب کلیات مفاتیح الجنان – کتابچه های معراج4،3،2،1 –  کتابچه های کودکانه های معراج3،2،1- قلم 32 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 9: قلم هوشمند قرآنی 32 گیگ به همراه کتاب قرآن و کلیات مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن  خط عثمان طه 13 سطری با ترجمه انصاریان – کتاب کلیات مفاتیح الجنان – کتابچه های معراج4،3،2،1 –  کتابچه های کودکانه های معراج3،2،1- قلم 32 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 8: قلم هوشمند قرآنی 32 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط و منتخب مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن  خط عثمان طه درشت خط با ترجمه انصاریان -کتاب منتخب مفاتیح الجنان-کتابچه های معراج4،3،2،1 –  کتابچه های کودکانه های معراج3،2،1- قلم 32 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 7: قلم هوشمند قرآنی 32 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط و کلیات مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن خط عثمان طه درشت خط با ترجمه انصاریان -کتاب کلیات مفاتیح الجنان-کتابچه های معراج4،3،2،1 – کتابچه های کودکانه های معراج3،2،1 - قلم 32 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 6: قلم هوشمند قرآنی 32 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن  خط عثمان طه درشت خط با ترجمه انصاریان -کتابچه های معراج4،3،2،1 –  کتابچه های کودکانه های معراج3،2،1- قلم 32 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 5: قلم هوشمند قرآنی 16 گیگ به همراه کتاب قرآن و منتخب مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم قفل دار – کتاب قرآن  خط عثمان طه 13 سطری با ترجمه انصاریان جلد چرم  – کتاب کلیات مفاتیح الجنان جلد چرم  – کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2 – کتابچه معراج 3 – کتابچه معراج 4 –   قلم 16 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

نمایش 1 - 12 از 16 آیتم

قلم هوشمند قرآنی معراج

قلم قرآنی معراج

به منظوریادگیری و آموزش آسان قرآن کریم در حوزه های مختلف از جمله: روخوانی، روان خوانی، فصیح خوانی، ترتیل، حفظ و تثبیت و همچنین یادگیری ترجمه به زبان‌های مختلف به سادگی می توان از قلم‌های قرآنی معراج بهره برد.

قلم هوشمند قرآنی ابزاریست که تحولی در زمینه یادگیری ایجاد نموده به طوری که همگان به اثر بخشی آن اذعان دارند. فایل های موجود در این قلم ها با محتوای کتاب ها در ارتباط بوده و به سادگی به محض قرار گرفتن نوک قلم بر روی کتاب، صوت مربوط به آن قسمت در آن واحد پخش می گردد.

فن آوری قلم های قرآنی بدین گونه است که حسگر تعبیه شده در نوک قلم به محض قرار گرفتن بر روی صفحه به راحتی کدهای مخفی آن قسمت را شناسایی کرده و بلافاصله صوت مربوط به آن را فعال می‌کند. این تکنولوژی با ذخیره کدها و صوت ها و ایجاد ارتباط میان آنها یک محیط یادگیری تعاملی را ایجاد می نماید که با هیچ ابزار دیگری قابل مقایسه و رقابت نیست.

یکی از مشکلات قرآن آموزان عزیز روخوانی و صحیح خوانی است. در این مورد، یکی از تجهیزات الکترونیکی آموزشی تعاملی در حوزه علوم قرآنی با قابلیت منحصر به فرد و نبود مشابه به عنوان جدیدترین تکنولوژی آموزشی الکترونیکی در جهان اسلام، قلم های قرآنی می باشد.

خرید قلم قرآنی از ربیع

فروشگاه ربیع به عنوان نماینده قلم قرآنی معراج، آماده ارائه محصولات ارزشمند این مجموعه به مخاطبان و قرآن دوستان است و می تواند خدمتگزار قاریان و حفاظ عزیز باشد. شما میتوانید انواع بسته های قلم های قرآنی را در فروشگاه ربیع با یکدیگر مقایسه کنید و سپس بهترین انتخاب را داشته باشید.

قلم هوشمند قرآنی معراج