ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

قلم هوشمند قرآنی معراج

نمایش 1 - 12 از 16 آیتم
سفارش سازی در صفحه
معراج 16: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن(مخصوص حفظ)

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن خط عثمان طه 15سطری بدون ترجمه -  کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2- کتابچه کودکانه های معراج 1- قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 15: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن و منتخب مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته: کیف چرم قفلی – کتاب قرآن وزیری خط عثمان طه با ترجه استاد انصاریان کاغذ گلاسه 4 رنگ – کتاب منتخب مفاتیح57 ادعیه درشت خط 4رنگ در 680 صفحه – کتابچه معراج شماره 1 –کتابچه معراج شماره 3 – قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 14: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن و کلیات مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن درشت خط- کتاب کلیات مفاتیح الجنان-  کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2-کتابچه کودکانه های معراج 1- قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 13: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط و منتخب مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن درشت خط-  کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2-کتابچه کودکانه های معراج 1- قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 12: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط و کتاب کلیات مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم قفلی – کتاب قرآن خط عثمان درشت خط جلد چرم  با ترجمه انصاریان – کتاب کلیات مفاتیح الجنان جلد چرم – کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2 –  کتابچه کودک معراج 1 -قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 11: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن درشت خط-  کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2-کتابچه کودکانه های معراج 1- قلم 8 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 10: قلم هوشمند قرآنی 32 گیگ به همراه کتاب قرآن و منتخب مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن  خط عثمان طه 13 سطری با ترجمه انصاریان – کتاب کلیات مفاتیح الجنان – کتابچه های معراج4،3،2،1 –  کتابچه های کودکانه های معراج3،2،1- قلم 32 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 9: قلم هوشمند قرآنی 32 گیگ به همراه کتاب قرآن و کلیات مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن  خط عثمان طه 13 سطری با ترجمه انصاریان – کتاب کلیات مفاتیح الجنان – کتابچه های معراج4،3،2،1 –  کتابچه های کودکانه های معراج3،2،1- قلم 32 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 8: قلم هوشمند قرآنی 32 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط و منتخب مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن  خط عثمان طه درشت خط با ترجمه انصاریان -کتاب منتخب مفاتیح الجنان-کتابچه های معراج4،3،2،1 –  کتابچه های کودکانه های معراج3،2،1- قلم 32 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 7: قلم هوشمند قرآنی 32 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط و کلیات مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن خط عثمان طه درشت خط با ترجمه انصاریان -کتاب کلیات مفاتیح الجنان-کتابچه های معراج4،3،2،1 – کتابچه های کودکانه های معراج3،2،1 - قلم 32 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 6: قلم هوشمند قرآنی 32 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم  – کتاب قرآن  خط عثمان طه درشت خط با ترجمه انصاریان -کتابچه های معراج4،3،2،1 –  کتابچه های کودکانه های معراج3،2،1- قلم 32 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

معراج 5: قلم هوشمند قرآنی 16 گیگ به همراه کتاب قرآن و منتخب مفاتیح الجنان

قلم قرآنی هوشمند وسیله ای جهت کمک به یادگیری حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم است که به کاربر این امکان را می دهد که با انتخاب قاری مورد علاقه به قرائت بخش انتخاب شده گوش دهد. محتویات بسته : کیف چرم قفل دار – کتاب قرآن  خط عثمان طه 13 سطری با ترجمه انصاریان جلد چرم  – کتاب کلیات مفاتیح الجنان جلد چرم  – کتابچه معراج 1 – کتابچه معراج 2 – کتابچه معراج 3 – کتابچه معراج 4 –   قلم 16 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

نمایش 1 - 12 از 16 آیتم

قلم هوشمند قرآنی معراج