پوتین ترکینگ شرپا مدل انرژی

(5)

لطفا در انتخاب محصول دقت کنید. این محصول مرجوعی ندارد.

پوتین مناسب استفاده سه فصل میباشد (بهار تابستان پاییز)

رویه چرم طبیعی گاوی نابوک درجه یک تبریز

آستر (داخلی) استفاده شده از تکنولوژی GORE-TEX و پارچه جودون که ضد آب و تنفس پذیر است

زیره ترمو (TR) مقاوم در برابر سایش

یقه ی کفش از جنس پارچه کوردورا با استقامت بالا در برابر پارگی و ضد خش

یراق آلات با قابلیت تحمل فشار زیاد ساخت کشور ایتالیا (TECNO)

کفی طبی مناسب کوهنوردی و طبیعت گردی از جنس فوم سرد

رنگ :
اندازه کفش خود را انتخاب کنید :
1,056,000 تومان
پیشنهاد شگفت انگیز
ارسال توسط فروشگاه اینترنتی ربیع
ارسال در سریع ترین زمان ممکن
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
کشوره سازنده: ایران
50 امتیاز با خرید این کالا
کد محصول:
446524

اطلاعات بیشتر

کفش ترکینگ شرپا مدل انرژی

کفش کوهنوردی شرپا با کیفیت بالا و طراحی زیبا، مناسب برای ترکینگ و هایکینگ می باشد. این کفش کوهنوردی با به کارگیری متریال ها مناسب و قالبی راحت، یک انتخابی مناسب و به صرفه برای کوهنوردان و طبیعت گردان می باشد.

طرح زیبا و رنگ بندی های متنوع این کفش باعث شده کفش شرپا مدل انرژی برای هر صلیقه ای مورد پسند باشد.

 
ویژگی های کفش کوهنوردی شرپا مدل انرژی

برای رویه ی کفش شرپا انرژی، از چرم طبیعی استفاده شده است. استفاده از چرم طبیعی باعث ایجاد خاصیت آب گریزی شده است. همچنین مقاومت بالایی در مقابل برف دارد.

در آستر داخلی کفش شرپا از تکنولوژی gore-tex استفاده شده است که خاصیت ضدآبی با قابلیت تنفس پذیری دارد. همچنین یقه ی کفش شرپا از جنس کوردورا هست که استقامت بالایی در برابر پارگی دارد.

زیره کفش کوهنوردی شرپا ترمو (TR) هست که در برابر سایش، لیز خوردگی و شکستگی مقاوم می باشد. همچنین در قسمت جلو و عقب کفش لژ های محکم قرار گرفته است که در مقابل ضربه مقاوم هستند و به عنوان ضربه گیر عمل می کنند.

همچنین کفی که داخل کفش قرار گرفته است کفی طبی می باشد. کفه طبی به راحتی کفش افروزه است و مناسب کوهنوردی و طبیعت گردی می باشد. جنس کفی طبی، فوم سرد می باشد.

تمامی جابندی ها ایتالیایی می باشد که مقاومت نسبتا خوبی دارند.

 

ﺳﺎﯾﺰﺑﻨﺪی

ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻔﺸﺘﺎن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻮﭼﮏ تر و یا ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﺎ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺎعث اﯾﺠﺎد زﺧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻔﺸﺘﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺎن، ﻟﺐ دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﮐﻔﺸﺘﺎن را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ.ﺳﭙﺲ از ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﻧﻮک ﭘﺎﯾﺘﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از اﻧﺪازه ﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮازﯾﺮی ﻧﻮک ﭘﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻔﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎ درﺳﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ ﻧﻮک ﭘﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺖ آن ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﺶ 4 ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻋﺖ آن را در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺰ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ آن ﭘﯿﺎده روی و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردﯾﺘﺎن ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.

سایز 40 : 24.5 سانتی متر

سایز 41 : 25 سانتی متر

سایز 42 : 25.5 سانتی متر

سایز 43 : 26 سانتی متر

سایز 44 : 26.5 سانتی متر

سایز 45 : 27 سانتی متر

 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدن از ﮐﻔﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﻔﺶ کوهنوردی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﺷﺪن ﮐﻔﻪ ﮐﻔﺶ و افت کیفیت آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻮ ﺷﻮی ﮐﻔﺶ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ و ﭼﺴﺐ ﮐﻔﺶ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﮐﻔﺸﺘﺎن از ﻣﻮاد ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﯾﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﻔﺶ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺷومینه، ﺑﺨﺎری، ﺷﻮﻓﺎژ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ. ﮐﻔﺶ را ﺑﻪ دور از ﻟﻮازم ﺣﺮارﺗﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.

درباره ی برند

برند شرپا یک برند ایرانی می باشد که در زمینه ی تولیدات کفش، کفش کوهنوردی، جوراب و … فعالیت دارد. کفش کوهنوردی شرپا و دیگر محصولات آن، به دلیل داشتن قیمت به صرفه و کیفیت و ظاهر عالی، گزینه های مناسبی برای کوهنوردان و طبیعت گردان هستند.

مشخصات

مشخصات کلی
سبک
نظامی
جنس
چرم طبیعی اصلی (گاوی)
ساخت کشور
ایران

دیدگاه ها (0)

فروشگاه محصولات و مصنوعات فرهنگی و هنری ربیع دانلود اپلیکیشن ربیع