شرکت در پویش یک خشت در بهشت

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 140 آیتم
 • پرده چاپی طرح گل ریز نارنجی مدل...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح گل ریز نارنجی مدل curtain500: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای نصب...
 • پرده چاپی طرح گلدان سنتی 2 مدل...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح گلدان سنتی 2 مدل curtain501: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای نصب...
 • پرده چاپی طرح تمام حاشیه سنتی...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح تمام حاشیه سنتی مدل curtain503: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای...
 • پرده چاپی طرح گلدان سنتی کوچک...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح گلدان سنتی کوچک مدل curtain502: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای...
 • پرده چاپی طرح سنتی 6 مدل...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح  سنتی 6 مدل curtain504: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای نصب...
 • پرده چاپی طرح فرش 2 مدل curtain505
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح فرش 2 مدل curtain505: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای نصب نیاز به...
 • پرده چاپی طرح گل ریز زرد مدل...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح گل ریز زرد مدل curtain506: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای نصب...
 • پرده چاپی طرح کاشی سنتی مدل...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح کاشی سنتی مدل curtain507: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای نصب...
 • پرده چاپی طرح دو گل بزرگ سنتی...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح دو گل بزرگ سنتی مدل curtain508: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای...
 • پرده چاپی طرح تمام نقش مدل...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح تمام نقش مدل curtain509: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای نصب نیاز...
 • پرده چاپی طرح گلدان سنتی مدل...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح گلدان سنتی مدل curtain510: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای نصب...
 • پرده چاپی طرح گل بزرگ سنتی مدل...
  245,000 تومان موجود
  پرده چاپی طرح گل بزرگ سنتی مدل curtain511: پرده ای از جنس پارچه هازان که بهترین نوع پارچه پرده چاپی در بازار است. این نوع پارچه بعد از شست و شو آب نمیرود، دچار رنگ پریدگی نمیشود و هیچ گاه چروک نمیگردد؛ به خوبی شکل میگیرد و بعد از نصب به سادگی منظم میشود. این پرده میتواند بسیار زینت بخش باشد. توجه کنید که این پرده دارای حلقه‌های فلزی است که برای نصب...
نمایش 1 - 12 از 140 آیتم

پرده چاپی 

مجموعه ای عظیم و گسترده از انواع پرده چاپ شده از جنس هازان و چاپ سابلیمیشن

بیشتر

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد

قطعۀ گمشده زندگی امروز!