کارایی بهتر در اپلیکیشن دانلود برنامه

نمایش 1 - 22 از 81 آیتم
 • 544,050 ریال

  270315

  شمعدان سفالی مشبک آویزی به رنگ فیروزه ای و دارای روکش لعاب سنتی است ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و استفاده از نقش و...

  544,050 ریال
  موجود
 • 473,850 ریال

  270314

  کوزه سفالی چهار دسته به شکل خاص ، به رنگ لاجوردی سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  473,850 ریال
  موجود
 • 403,650 ریال

  270313

  کوزه سفالی دهان باریک به شکل خاص ، به رنگ فیروزه ای سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  403,650 ریال
  موجود
 • 403,650 ریال

  270312

  پارچ سفالی شکم پهن به شکل خاص ، به رنگ فیروزه ای سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  403,650 ریال
  موجود
 • 403,650 ریال

  270311

  پارچ سفالی شکم پهن به شکل خاص ، به رنگ سبزابی سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان،...

  403,650 ریال
  موجود
 • 351,000 ریال

  270310

  پارچ سفالی سرباریک به شکل خاص و فانتزی، به رنگ فیروزه ای سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به...

  351,000 ریال
  موجود
 • 351,000 ریال

  270309

  پارچ سفالی سرباریک به شکل خاص و فانتزی، به رنگ سبز سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  351,000 ریال
  موجود
 • 351,000 ریال

  270308

  پارچ سفالی به شکل گرد به رنگ فیروزه ای سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا...

  351,000 ریال
  موجود
 • 280,800 ریال

  270307

  پارچ  سفالی به رنگ سبز سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و استفاده...

  280,800 ریال
  موجود
 • 280,800 ریال

  270306

  پارچ سفالی به رنگ فیروزه ای سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و...

  280,800 ریال
  موجود
 • 333,450 ریال

  270305

  پارچ بزرگ سفالی به رنگ لاجوردی سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد .

  333,450 ریال
  موجود
 • 157,950 ریال

  270304

  دیزی سفالی تمام لعاب سنتی دست ساز با رنگ  فیروزه ای ، در اندازه کوچک و روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  157,950 ریال
  موجود
 • 114,075 ریال

  270303

  این محصول دیزی سفالی "تمام لعاب " سنتی دست ساز با رنگ سبز دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان،...

  114,075 ریال
  موجود
 • 131,625 ریال

  270302

  دیزی سفالی سنتی دست ساز با رنگ سبز دارای روکش لعابی با مقاومت بالا مناسب برای پخت انواع مواد غذایی می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  131,625 ریال
  موجود
 • 228,150 ریال

  270301

  دیزی سفالی سنتی دست ساز با رنگ سبز دارای روکش لعابی با مقاومت بالا مناسب برای پخت انواع مواد غذایی می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  228,150 ریال
  موجود
 • 403,650 ریال

  270300

  دیزی سفالی تمام لعاب سنتی دست ساز رنگ فیروزه ای دارای روکش لعابی با مقاومت بالا مناسب برای پخت انواع مواد غذایی می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت...

  403,650 ریال
  موجود
 • 438,750 ریال

  270299

  ظرف سفالی سنتی دست ساز این ظرف گرد و درب دار با رنگ فیروزه ای دارای روکش لعابی با مقاومت بالا  مناسب برای پخت انواع مواد غذایی می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به...

  438,750 ریال
  موجود
 • 544,050 ریال

  270298

  ظرف سفالی سنتی دست ساز این ظرف گرد و راه راه می باشدبا رنگ فیروزه ای دارای روکش لعابی با مقاومت بالا  مناسب برای پخت انواع مواد غذایی می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در...

  544,050 ریال
  موجود
 • 280,800 ریال

  270297

  دیگ زیبای سنتی با رنگ سبز دارای روکش لعابی با مقاومت بالا  مناسب برای پخت انواع مواد غذایی می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان،...

  280,800 ریال
  موجود
 • 193,050 ریال

  270296

  این محصول بشقاب سفالی با طرحی سنتی با رنگ فیروزه ای به قطر هجده سانتیمتر و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و...

  193,050 ریال
  موجود
 • 193,050 ریال

  270295

  بشقاب سفالی با طرحی خاص با رنگ لاجوردی به قطر هجده سانتیمتر و دارای روکش لعابی بسیار مقاوم موجود می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  193,050 ریال
  موجود
 • 193,050 ریال

  270294

  بشقاب سفالی با طرحی خاص با رنگ سبز به قطر هجده سانتیمتر که در دو رنگ فیروزه ای و لاجوردی و دارای روکش لعابدار موجود می باشد . ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل...

  193,050 ریال
  موجود