کارایی بهتر در اپلیکیشن دانلود برنامه

نمایش 1 - 20 از 23 آیتم
 • 3,310,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۳۵

  تندیس های حدید کلاه خود، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می باشد.

  3,310,000 ریال
  موجود
 • 1,620,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۳۲

  تندیس های حدید کبوتر، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می باشد.

  1,620,000 ریال
  موجود
 • 2,650,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۳۱

  تندیس های حدید کبوتر، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می باشد.

  2,650,000 ریال
  موجود
 • 2,310,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۴۰

  تندیس های حدیدعلم، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می باشد.

  2,310,000 ریال
  موجود
 • 3,600,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۴۲

  تندیس های حدید سرو دست ساز، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می...

  3,600,000 ریال
  موجود
 • 2,070,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۴۴

  تندیس های حدیدبته جقه طرح علی ولی الله، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام    امیر المومنین علی علیه السلام و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می باشد.

  2,070,000 ریال
  موجود
 • 4,080,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۳۷

  تندیس های حدید طاووس، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می باشد.

  4,080,000 ریال
  موجود
 • 2,880,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۳۹

  تندیس های حدید طاووس، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می باشد.

  2,880,000 ریال
  موجود
 • 8,640,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۳۸

  تندیس های حدید طاووس، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می باشد.

  8,640,000 ریال
  موجود
 • 6,080,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۱۴۶۵

  تندیس های حدید شاخه طوبی، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می باشد.

  6,080,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • 1,740,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۳۳

  تندیس های حدید کبوتر، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می باشد.

  1,740,000 ریال
  موجود
 • 2,070,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۳۴

  تندیس های حدیدمحمدرسول الله، تندیسی است از جنس فولاد و پایه دست ساز چوبی.این تندیس که اثری است هنری به ویژه در طراحی دکورهای هیئات مذهبی و جلسات روضه و یا در همایش های تقدیر از خدام اباعبدالله الحسین علیه السلام و پیرغلامان حسینی و... کاربرد چشم گیر داشته و هدیه ای زیبا و جذاب برای این عزیزان می...

  2,070,000 ریال
  موجود
 • 550,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۷۳

  تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح یا اباعبدالله الحسین علیه السلام، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

  550,000 ریال
  موجود
 • 550,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۸۲

  تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح بقیه الله، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

  550,000 ریال
  موجود
 • 550,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۸۳

  تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح بسم الله الرحمن الرحیم کوفی، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

  550,000 ریال
  موجود
 • 550,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۸۷

  تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح باب الحوائج، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

  550,000 ریال
  موجود
 • 1,320,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۹۴

  تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح یا اباعبدالله الحسین علیه السلام9 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

  1,320,000 ریال
  موجود
 • 1,320,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۶۹۵

  تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح و ان یکاد 9 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

  1,320,000 ریال
  موجود
 • 1,320,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۷۰۸

  تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح بسم الله الرحمن الرحیم قطره 9 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

  1,320,000 ریال
  موجود
 • 1,320,000 ریال

  ۰۱-۰۰۱-۰۰۰۰۰۷۰۹

  تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح بسم الله دایره گل دار9 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

  1,320,000 ریال
  موجود