0
ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

دشداشه

نمایش 1 - 10 از 10 آیتم
سفارش سازی در صفحه
دشداشه زُبده اصل (سفید)

دشداشه زبده از پارچه زُبده تایلندی که به زُبده اصل هم معروف است تولید شده است. پارچه زُبده انواع مختلفی دارد اما پارچه زُبده تایلندی، یکی از مرغوب ترین و با کیفیت ترین آن ها میباشد، به همین دلیل به مراتب قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع پارچه زُبده دارد. این پارچه از مواد با کیفیت بسیار بالا و درصد پایین نخ تولید شده است، همین امر باعث مقاومت بسیار بالا این پارچه در برابر چروک پذیری و همچنین دوام بسیار عالی این محصول شده است. ظرافت، لطافت و سادگی از ویژگی های اصلی پارچه این محصول است. کیفیت بسیار بالای پارچه، مقاومت در برابر چروک پذیری، بدون هیچگونه آبرفت و رنگ پریدگی و دوام بسیار بالا، از دیگر ویژگی های این محصول است.

دشداشه زُبده اصل (سبز ارتشی)

دشداشه زبده از پارچه زُبده تایلندی که به زُبده اصل هم معروف است تولید شده است. پارچه زُبده انواع مختلفی دارد اما پارچه زُبده تایلندی، یکی از مرغوب ترین و با کیفیت ترین آن ها میباشد، به همین دلیل به مراتب قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع پارچه زُبده دارد. این پارچه از مواد با کیفیت بسیار بالا و درصد پایین نخ تولید شده است، همین امر باعث مقاومت بسیار بالا این پارچه در برابر چروک پذیری و همچنین دوام بسیار عالی این محصول شده است. ظرافت، لطافت و سادگی از ویژگی های اصلی پارچه این محصول است. کیفیت بسیار بالای پارچه، مقاومت در برابر چروک پذیری، بدون هیچگونه آبرفت و رنگ پریدگی و دوام بسیار بالا، از دیگر ویژگی های این محصول است.

دشداشه تترون (طوسی)

دشداشه طوسی از پارچه تترون بروجرد تولید شده است. پارچه تترون انواع مختلفی دارد اما پارچه تترون بروجرد، یکی از مرغوب ترین و با کیفیت ترین آن ها میباشد، به همین دلیل به مراتب قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع پارچه تترون دارد. این پارچه از مواد با کیفیت بسیار بالا و درصد پایین نخ تولید شده است، همین امر باعث مقاومت بسیار بالا این پارچه در برابر چروک پذیری و همچنین دوام بسیار عالی این محصول شده است. ظرافت، لطافت و سادگی از ویژگی های اصلی پارچه این محصول است. کیفیت بسیار بالای پارچه، مقاومت در برابر چروک پذیری، بدون هیچگونه آبرفت و رنگ پریدگی و دوام بسیار بالا، از دیگر ویژگی های این محصول است.

دشداشه تترون (سفید)

دشداشه سفید از پارچه تترون بروجرد تولید شده است. پارچه تترون انواع مختلفی دارد اما پارچه تترون بروجرد، یکی از مرغوب ترین و با کیفیت ترین آن ها میباشد، به همین دلیل به مراتب قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع پارچه تترون دارد. این پارچه از مواد با کیفیت بسیار بالا و درصد پایین نخ تولید شده است، همین امر باعث مقاومت بسیار بالا این پارچه در برابر چروک پذیری و همچنین دوام بسیار عالی این محصول شده است. ظرافت، لطافت و سادگی از ویژگی های اصلی پارچه این محصول است. کیفیت بسیار بالای پارچه، مقاومت در برابر چروک پذیری، بدون هیچگونه آبرفت و رنگ پریدگی و دوام بسیار بالا، از دیگر ویژگی های این محصول است.

دشداشه تترون (مشکی)

دشداشه مشکی از پارچه تترون بروجرد تولید شده است. پارچه تترون انواع مختلفی دارد اما پارچه تترون بروجرد، یکی از مرغوب ترین و با کیفیت ترین آن ها میباشد، به همین دلیل به مراتب قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع پارچه تترون دارد. این پارچه از مواد با کیفیت بسیار بالا و درصد پایین نخ تولید شده است، همین امر باعث مقاومت بسیار بالا این پارچه در برابر چروک پذیری و همچنین دوام بسیار عالی این محصول شده است. ظرافت، لطافت و سادگی از ویژگی های اصلی پارچه این محصول است. کیفیت بسیار بالای پارچه، مقاومت در برابر چروک پذیری، بدون هیچگونه آبرفت و رنگ پریدگی و دوام بسیار بالا، از دیگر ویژگی های این محصول است.

دشداشه زُبده اصل (آبی)

دشداشه زبده از پارچه زُبده تایلندی که به زُبده اصل هم معروف است تولید شده است. پارچه زُبده انواع مختلفی دارد اما پارچه زُبده تایلندی، یکی از مرغوب ترین و با کیفیت ترین آن ها میباشد، به همین دلیل به مراتب قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع پارچه زُبده دارد. این پارچه از مواد با کیفیت بسیار بالا و درصد پایین نخ تولید شده است، همین امر باعث مقاومت بسیار بالا این پارچه در برابر چروک پذیری و همچنین دوام بسیار عالی این محصول شده است. ظرافت، لطافت و سادگی از ویژگی های اصلی پارچه این محصول است. کیفیت بسیار بالای پارچه، مقاومت در برابر چروک پذیری، بدون هیچگونه آبرفت و رنگ پریدگی و دوام بسیار بالا، از دیگر ویژگی های این محصول است.

دشداشه زُبده اصل (قهوه ای)

دشداشه زبده از پارچه زُبده تایلندی که به زُبده اصل هم معروف است تولید شده است. پارچه زُبده انواع مختلفی دارد اما پارچه زُبده تایلندی، یکی از مرغوب ترین و با کیفیت ترین آن ها میباشد، به همین دلیل به مراتب قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع پارچه زُبده دارد. این پارچه از مواد با کیفیت بسیار بالا و درصد پایین نخ تولید شده است، همین امر باعث مقاومت بسیار بالا این پارچه در برابر چروک پذیری و همچنین دوام بسیار عالی این محصول شده است. ظرافت، لطافت و سادگی از ویژگی های اصلی پارچه این محصول است. کیفیت بسیار بالای پارچه، مقاومت در برابر چروک پذیری، بدون هیچگونه آبرفت و رنگ پریدگی و دوام بسیار بالا، از دیگر ویژگی های این محصول است.

دشداشه زُبده اصل (خاکی)

دشداشه زبده از پارچه زُبده تایلندی که به زُبده اصل هم معروف است تولید شده است. پارچه زُبده انواع مختلفی دارد اما پارچه زُبده تایلندی، یکی از مرغوب ترین و با کیفیت ترین آن ها میباشد، به همین دلیل به مراتب قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع پارچه زُبده دارد. این پارچه از مواد با کیفیت بسیار بالا و درصد پایین نخ تولید شده است، همین امر باعث مقاومت بسیار بالا این پارچه در برابر چروک پذیری و همچنین دوام بسیار عالی این محصول شده است. ظرافت، لطافت و سادگی از ویژگی های اصلی پارچه این محصول است. کیفیت بسیار بالای پارچه، مقاومت در برابر چروک پذیری، بدون هیچگونه آبرفت و رنگ پریدگی و دوام بسیار بالا، از دیگر ویژگی های این محصول است.

دشداشه زُبده اصل (زرد)

دشداشه زبده از پارچه زُبده تایلندی که به زُبده اصل هم معروف است تولید شده است. پارچه زُبده انواع مختلفی دارد اما پارچه زُبده تایلندی، یکی از مرغوب ترین و با کیفیت ترین آن ها میباشد، به همین دلیل به مراتب قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع پارچه زُبده دارد. این پارچه از مواد با کیفیت بسیار بالا و درصد پایین نخ تولید شده است، همین امر باعث مقاومت بسیار بالا این پارچه در برابر چروک پذیری و همچنین دوام بسیار عالی این محصول شده است. ظرافت، لطافت و سادگی از ویژگی های اصلی پارچه این محصول است. کیفیت بسیار بالای پارچه، مقاومت در برابر چروک پذیری، بدون هیچگونه آبرفت و رنگ پریدگی و دوام بسیار بالا، از دیگر ویژگی های این محصول است.

دشداشه زُبده اصل (هِلی رنگ)

دشداشه زبده از پارچه زُبده تایلندی که به زُبده اصل هم معروف است تولید شده است. پارچه زُبده انواع مختلفی دارد اما پارچه زُبده تایلندی، یکی از مرغوب ترین و با کیفیت ترین آن ها میباشد، به همین دلیل به مراتب قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع پارچه زُبده دارد. این پارچه از مواد با کیفیت بسیار بالا و درصد پایین نخ تولید شده است، همین امر باعث مقاومت بسیار بالا این پارچه در برابر چروک پذیری و همچنین دوام بسیار عالی این محصول شده است. ظرافت، لطافت و سادگی از ویژگی های اصلی پارچه این محصول است. کیفیت بسیار بالای پارچه، مقاومت در برابر چروک پذیری، بدون هیچگونه آبرفت و رنگ پریدگی و دوام بسیار بالا، از دیگر ویژگی های این محصول است.

نمایش 1 - 10 از 10 آیتم

دشداشه

انواع دشداشه:

تهیه و توزیع انواع دشداشه، مناسب همه آقایان در ابعاد گوناگون و طرح ها و رنگ های متعدد که راحتی و زیبا در پوشش را هم زمان به شما هدیه میدهد. دوخت عالی و کیفیت مناسب پارچه در این دشداشه ها، از خصوصیات این محصولات است.

لباس نخی بلند و راحتی است هم مردانه هم زنانه که مردم عرب و بعضی مسلمانان غیر عرب معمولاً با چفیه و عقال و عبا می‌پوشند. گاهی روی دشداشه، عبا می پوشند. روحانیون در ایران دشداشه را زیر قبا می پوشند. نام دیگر دشداشه، خاچیه است و بیشتر برای افراد مسن و پیرمردها یا شیخ عشیره است. دشداشه دوخت مخصوصی دارد. این پوشش در کشورهای گوناگون از جمله ایران وجود دارد ولی در ملل مختلف تفاوت جزئی دارد، مثلاً عرب‌های ایران و کشور عراق دشداشهٔ یقه دار می‌پوشند اما اماراتی‌ها دشداشهٔ بدون یقه را ترجیح می‌دهند.

فروشگاه ربیع به عنوان یکی از برترین فروشگاه های اینترنتی محصولات فرهنگی کشور، حالا محصول دشداشه را در تنوعی خاص و با کیفیت دوخت عالی عرضه می کند. امروزه همه می توانند دشداشه را در رنگ های مختلف در هر کجا که باشند از ربیع تهیه کنند.