ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

مهر تربت

نمایش 1 - 12 از 29 آیتم
سفارش سازی در صفحه
مهر امین درجه 1 صاف

مهر امین درجه ۱ مناسب برای استفاده در نماز خانه های مدارس، مساجد، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر تربت شش ضلعی

مهر تربت شش ضلعی مناسب برای استفاده در نمازخانه های مدارس ، مساجد ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر تربت گرد

مهر تربت گرد مناسب برای استفاده در نماز خانه های مدارس ، مساجد ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر تربت بیضی متوسط

مهر تربت بیضی متوسط مناسب برای استفاده در نمازخانه های مدارس ، مساجد ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر تربت هشت ضلعی بزرگ

مهر تربت هشت ضلعی بزرگ مناسب برای استفاده در نمازخانه های مدارس ، مسجد‌ ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر تربت گرد

مهر تربت گرد  مناسب برای استفاده در نمازخانه های مدارس ، مساجد ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر تربت هشت ضلعی

مهر تربت هشت ضلعی مناسب برای استفاده در نمازخانه های مدارس ، مساجد ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر تربت سلفونی با نوشته حضرت معصومه

مهر تربت سلفونی با نوشته حضرت معصومه مناسب برای استفاده در نمازخانه های مدارس ، مساجد ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر تربت سلفونی با نوشته الله

مهر تربت سلفونی با نوشته الله مناسب برای استفاده در نمازخانه های مدارس ، مساجد ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر تربت گرد بزرگ سلفونی با نوشته الله

مهر تربت گرد بزرگ سلفونی مناسب برای استفاده در نمازخانه های مدارس ، مساجد ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر تربت سلفونی بزرگ کتیبه ای

مهر تربت سلفونی بزرگ کتیبه ای مناسب برای استفاده در نمازخانه های مدارس ، مساجد ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

مهر صاف هشت ضلعی بزرگ

مهر صاف هشت ضلعی بزرگ مناسب برای استفاده در نمازخانه های مدارس ، مساجد ، ادارات (تُربت در اصطلاح شیعه خاک و غباری است که از اطراف قبر امام حسین علیه السلام (تا محدوده 5 فرسخی مرقد حضرت  سید الشهداء علیه السلام))

نمایش 1 - 12 از 29 آیتم

مهر تربت

انواع مهرهای درجه یک تربت مناسب برای استفاده در نمازخانه ها، مساجد، اداره جات...