0
ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!
کاتالوگ
از
تا

تابلو اکسیر

نمایش 1 - 12 از 18 آیتم
سفارش سازی در صفحه
تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر طرح بسم الله الرحمن الرحیم

تابلو بکاشی معرق مجموعه اکسیر با طرح بسم الله الرحمن الرحیم تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو ذکر بسم الله الرحمن الرحیم می باشد.تابلو های اکسیر از جمله آثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر طرح علی ابن موسی الرضا

تابلو بکاشی معرق مجموعه اکسیر با طرح علی بن موسی الرضا علیه السلامتابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو نام زیبای امام هشتم  می باشد.تابلو های اکسیر از جمله آثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر طرح حضرت علی علیه السلام

تابلو بکاشی معرق مجموعه اکسیر با طرح حضرت علی علیه اسلام تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلونام حضرت علی علیه السلام می باشد.تابلو های اکسیر از جمله آثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر طرح گل شاه عباسی ۲

تابلو بکاشی معرق مجموعه اکسیر با طرح گل شاه عباسی 2 تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو گل شاه عباسی 2 می باشد.تابلو های اکسیر از جمله آثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر طرح گل لاله عباسی۳

تابلو بکاشی معرق مجموعه اکسیر با طرح گل شاه عباسی 3تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو گل شاه عباسی 3 می باشد.تابلو های اکسیر از جمله آثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر طرح محمد شش خانه

تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر با طرح محمد شش خانه تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو عبارت محمد  شش خانه می باشد.تابلو های اکسیر از جمله آثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر طرح محمد صلی الله علیه

تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر با طرح محمد صلی الله علیه و آله تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو نام مبارک رسول الله  می باشد.تابلو های اکسیر از جمله آثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

تابلو بشقاب مینا مجموعه اکسیر طرح مینا ترنج آبی لاجوردی

تابلو بشقاب مینای مجموعه اکسیر با طرح ترنج آبی لاجرودی تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو یک بشقاب مینا با طرح ترنج به رنگ آبی لاجوردی می باشد.تابلو های اکسیر از جمله اثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

تابلو بشقاب مینا مجموعه اکسیر طرح مینا ترنج سبز

تابلو بشقاب مینای مجموعه اکسیر با طرح ترنج سبز تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو یک بشقاب مینا با طرح ترنج سبز می باشد.تابلو های اکسیر از جمله اثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

تابلو بشقاب مینا مجموعه اکسیر طرح گل و مرغ آبی لاجوردی

تابلو بشقاب مینای مجموعه اکسیر با طرح گل و مرغ آبی لاجرودی تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو یک بشقاب مینا با طرح گل و مرغ به رنگ آبی لاجوردی می باشد.تابلو های اکسیر از جمله اثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.  

تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر طرح الله محمد علی

تابلو بکاشی معرق مجموعه اکسیر با طرح الله محمد علی تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو ذکر الله محمد علی می باشد.تابلو های اکسیر از جمله آثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

تابلو کاشی معرق مجموعه اکسیر طرح جلاله الله

تابلو بکاشی معرق مجموعه اکسیر با طرح الله تابلویی است با جنس چوب توسکای جنگلی دست ساز که طرح این تابلو ذکر جلاله الله می باشد.تابلو های اکسیر از جمله آثار هنری و صنایع دستی موردپسند و اقبال مخاطبین بوده و از همین رو می توانند هدیه ای مناسب و خاطره انگیز برای دوستان و آشنایانتان باشند.

نمایش 1 - 12 از 18 آیتم

تابلو اکسیر

تابلو اکسیر تابلوهایی زیبا و هنری بوده که شامل کاشی معرق و دارای طرح های متنوع و زیبایی می باشد.