ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

تابلو کاشی جلی

نمایش 1 - 12 از 63 آیتم
سفارش سازی در صفحه
تابلو کاشی لعاب دار 8 تکه مجموعه جلا طرح یا قائم آل محمد (عج)

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح یا قائم آل محمد(عج) 8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلو کاشی لعابدار مجموعه جلا طرح علی ابن موسی الرضا ۸ تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح علی بن موسی الرضا (ع) 8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلو کاشی لعابدار  مجموعه جلا طرح اللهم صل علی محمد و آل محمد 8 تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح صلوات 8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلو کاشی لعابدار مجموعه جلا طرح سلام بر حسین (ع) ۸ تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح یا سلام بر حسین  8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلو کاشی لعابدار مجموعه جلا طرح بسم الله الرحمن الرحیم 8 تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح بسم الله الرحمن الرحیم 8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلو کاشی لعابدار مجموعه جلا طرح آمده ام که سر نهم 8 تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح آمده ام که سر نهم 8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلو کاشی لعابدار مجموعه جلا طرح علت عاشق ز علت ها جداست 8 تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح علت عاشق ز علت ها ست 8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلو کاشی لعابدار مجموعه جلا طرح زندگی همچنان جاریست 8 تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح زندگی همچنان جاریست 8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلوکاشی لعابدار مجموعه جلا طرح اندوه بزرگیست زمانی که نباشی 8 تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح اندوه بزرگیست 8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلو کاشی لعابدار مجموعه جلا طرح بامن صنما دل یک دله کن 8 تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح با من صنما دل یک دله کن 8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلو کاشی لعابدار مجموعه جلا طرح ما را به جز تو در همه آفاق یار نیست 8 تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح ما را جر به تو در همه آفاق8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

تابلو کاشی لعاب دار مجموعه جلا طرح بی تو به سامان نرسم 8 تکه

تابلو کاشی لعابدار محموعه جلا با طرح بی تو به سامان نرسم 8 تکه، تابلویی است از جنس چوب و کاشی.این تابلو که اثری زیبا و هنرمندانه است از جنس چوب توسکا تولید شده که زمینه آن کاشی با رنگ آجری بوده و عبارت روی تابلو با کاشی لعابدار فیروزه ای رنگ نگارش شده است.

نمایش 1 - 12 از 63 آیتم

تابلو کاشی جلی

تابلو کاشی های جلی محصولات نفیس و از جمله محصولات پر اقبال صنایع دستی می باشند.