0
ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!
کاتالوگ
از
تا

قلم هوشمند قرآنی لئونو

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
سفارش سازی در صفحه
لئونو 9: قلم هوشمند قرآنی دیجیتال

محتویات بسته: یک عدد کتاب، دستگاه مرجع، کابل و شارژر، هدفون، کیف جیر، کارت ضمانت یکساله، باطری شارژی  

لئونو 8: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط

قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد.قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد. محتویات بسته : کیف برزنتی  – کتاب قرآن درشت خط  – دفترچه های همراه – قلم  – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

لئونو 7: قلم هوشمند قرآنی 16 گیگ به همراه کتاب قرآن و کتاب منتخب مفاتیح الجنان و کتاب صحیفه سجادیه

قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد.قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد. محتویات بسته : کیف چرم – کتاب قرآن خط عثمان طه با ترجمه انصاریان   – کتاب منتخب مفاتیح الجنان  – کتاب کلیات صحیفه سجادیه – دفترچه های همراه – قلم  – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

لئونو 6: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن و کتاب کلیات مفاتیح الجنان و کتای صحیفه سجادیه

قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد.قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد. محتویات بسته : کیف چرم – کتاب قرآن خط عثمان طه با ترجمه انصاریان   – کتاب کلیات مفاتیح الجنان  – کتاب کلیات صحیفه سجادیه – دفترچه های همراه – قلم  – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

لئونو 5: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن و کتاب صحیفه سجادیه با گویش عربی

قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد.قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد. محتویات بسته : کیف چرم – کتاب قرآن  خط عثمان طه با ترجمه انصاریان  – کتاب منتخب مفاتیح الجنان – کتاب  صحیفه سجادیه – دفترچه های همراه – قلم 8 گیگ – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

لئونو 4: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن و کتاب صحیفه سجادیه با گویش ترکی

قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد.قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد. محتویات بسته : کیف چرم – کتاب قرآن  – کتاب صحیفه سجادیه – دفترچه های همراه – قلم – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

لئونو 3: قلم هوشمند قرآنی 16 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط و کتاب کلیات مفاتیح الجنان

قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد.قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد. محتویات بسته : کیف چرم – کتاب قرآن خط عثمان طه با ترجمه انصاریان جلد چرم  – کتاب منتخب مفاتیح الجنان جلد چرم – کتاب کلیات صحیفه سجادیه –  دفترچه های همراه – قلم 16 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

لئونو 2: قلم هوشمند قرآنی 8 گیگ به همراه کتاب قرآن درشت خط و کتاب منتخب مفاتیح الجنان و کتاب  صحیفه سجادیه

قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد.قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد. محتویات بسته : کیف چرم – کتاب قرآن  خط عثمان طه درشت خط (نفیس)با ترجمه انصاریان جلد چرم  – کتاب منتخب مفاتیح الجنان  – کتاب صحیفه سجادیه –  دفترچه های همراه –  قلم 8 گیگ – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

لئونو 1: قلم هوشمند قرآنی به همراه کتاب قرآن و کتاب کلیات مفاتیح الجنان

قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد.قلم هوشمند قرآنی ابزاریست جهت سهولت حفظ خوانی قرآن که کاربر می تواند با قرار دادن قلم روی کتاب قرآن موجود در این مجموعه با صوت فارسی دلخواه بشنود و همچنین قابلیت اجرا بروی سایر کتاب های موجود در این مجموعه را می باشد. محتویات بسته : کیف چرم – کتاب قرآن  خط عثمان طه با ترجمه انصاریان جلد چرم  – کتاب کلیات مفاتیح الجنان جلد چرم – دفترچه های همراه – قلم 16 گیگ با قابلیت ارتقا – کارت گارانتی – کابل شارژ – آداپتور – هندزفری

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم

قلم هوشمند قرآنی لئونو

خرید قلم قرآنی لئونو

به منظوریادگیری و آموزش آسان قرآن کریم در حوزه های مختلف از جمله: روخوانی، روان خوانی،فصیح خوانی، ترتیل، حفظ و تثبیت و همچنین یادگیری ترجمه به زبان های مختلف به سادگی می توان از قلم های قرآنی استفاده نمود.

قلم هوشمند قرآنی ابزاریست که تحولی در زمینه یادگیری ایجاد نموده به طوری که همگان به اثر بخشی آن اذعان دارند. فایل های موجود در این قلم ها با محتوای کتاب ها در ارتباط بوده و به سادگی به محض قرار گرفتن نوک قلم بر روی کتاب، صوت مربوط به آن قسمت در آن واحد پخش می گردد.

فن آوری قلم های قرآنی بدین گونه است که حسگر تعبیه شده در نوک قلم به محض قرار گرفتن بر روی صفحه به راحتی کدهای مخفی آن قسمت را شناسایی کرده و بلافاصله صوت مربوط به آن را فعال می‌کند. این تکنولوژی با ذخیره کدها و صوت ها و ایجاد ارتباط میان آنها یک محیط یادگیری تعاملی را ایجاد می نماید که با هیچ ابزار دیگری قابل مقایسه و رقابت نیست.

یکی از مشکلات قرآن آموزان عزیز روخوانی و صحیح خوانی است. در این مورد، یکی از تجهیزات الکترونیکی آموزشی تعاملی در حوزه علوم قرآنی با قابلیت منحصر به فرد و نبود مشابه به عنوان جدیدترین تکنولوژی آموزشی الکترونیکی در جهان اسلام، قلم های قرآنی می باشد.

خرید قلم قرآنی از ربیع

فروشگاه ربیع به عنوان نماینده تولیدکنندگان محبوب قلم های قرآنی کشور، آماده ارائه این محصولات ارزشمند به مخاطبان و قرآن دوستان است و می تواند خدمتگزار قاریان و حفاظ عزیز باشد. شما میتوانید انواع بسته های قلم های قرآنی را در فروشگاه ربیع با یکدیگر مقایسه کنید و سپس بهترین انتخاب را داشته باشید.