در صفحه
نمایش 1 - 12 از 16 آیتم
 • بسته 300 عددی درب کاسه خورشتی 300 سی سی یکبار مصرف گیاهی آملون
  47,400 تومان موجود
  بسته 300 عددی درب کاسه خورشتی 300 سی سی  یکبار مصرف گیاهی آملون، بسیار منسجم و مستحکم. مناسب استفاده در کاسه خورشی آملون با حجم 300 سی سی. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود. این محصول تنها درب کاسه می باشد.
 • بسته 300 عددی کاسه خورشتی 300 سی سی یکبار مصرف گیاهی آملون
  99,000 تومان موجود
  بسته 300 عددی کاسه خورشتی 300 سی سی  یکبار مصرف گیاهی آملون، بسیار منسجم و مستحکم برای انواع مواد غذایی سرد و گرم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود. این کاسه ها بدون درب عرضه میشود.
 • بسته 100 عددی دیس بزرگ یکبار مصرف گیاهی آملون
  105,100 تومان موجود
  بسته 100عددی دیس با سایز کوچک، بسیار منسجم و مستحکم برای انواع مواد غذایی سرد و گرم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود.
 • بسته 150 عددی دیس کوچک یکبار مصرف گیاهی آملون
  107,550 تومان موجود
  بسته 150عددی دیس با سایز کوچک، بسیار منسجم و مستحکم برای انواع مواد غذایی سرد و گرم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود.
 • بسته 400 عددی لیوان 250 سی سی گیاهی یکبار مصرف آملون
  91,600 تومان موجود
  بسته 400 عددی لیوان 250 سی سی گیاهی یکبار مصرف آملون، بسیار منسجم و مستحکم برای انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود.
 • بسته 400 عددی لیوان 200 سی سی گیاهی یکبار مصرف آملون
  70,800 تومان موجود
  بسته 400 عددی لیوان 200 سی سی گیاهی یکبار مصرف آملون، بسیار منسجم و مستحکم برای انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود.
 • بسته 100 عددی ظرف تک پرسی در دار گیاهی یکبار مصرف آملون 1000 سی سی
  94,500 تومان موجود
  بسیار منسجم و مستحکم برای انواع مواد غذایی سرد و گرم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود. ظرفیت ظرف غذا 1000 سی سی می باشد.
 • بسته 100 عددی ظرف تک پرسی در دار گیاهی یکبار مصرف آملون 800 سی سی
  89,400 تومان موجود
  بسیار منسجم و مستحکم برای انواع مواد غذایی سرد و گرم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود. ظرفیت ظرف غذا 800 سی سی می باشد.
 • بسته 100 عددی کاسه 900 سی سی گیاهی یکبار مصرف چهار گوش آملون
  49,600 تومان موجود
  بسته 100 عددی کاسه 900 سی سی گیاهی یکبار مصرف چهار گوش آملون، بسیار منسجم و مستحکم برای انواع مواد غذایی سرد و گرم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود.
 • بسته 200 عددی پیش دستی کیک خوری یکبار مصرف گیاهی آملون
  67,200 تومان موجود
  بسته 200 عددی پیش دستی کیک خوری یکبار مصرف گیاهی آملون، بسیار منسجم و مستحکم برای انواع مواد غذایی سرد و گرم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود.
 • بسته 2000 عددی کارد یکبار مصرف گیاهی آملون
  258,000 تومان موجود
  بسته 2000 عددی کارد یکبار مصرف گیاهی آملون، کارد و چاقویی بسیار منسجم و مستحکم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود.
 • بسته 1000 عددی قاشق یکبار مصرف گیاهی آملون
  156,000 تومان موجود
  بسته 1000 عددی قاشق یکبار مصرف گیاهی آملون، بسیار منسجم و مستحکم برای انواع مواد غذایی سرد و گرم. مناسب استفاده در انواع مراسمات، منزل و محل کار. این محصول از نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم ساخته شده است. بخاطر ماهیت گیاهی بودن، به طبیعت آسیب نمیرساند و خیلی زود در خاک تجزیه میشود.
نمایش 1 - 12 از 16 آیتم

ظروف فله 

کلیه ظروف یک بار مصرف گیاهی در تعداد بالا و بسته بندی بهداشتی

کد QR

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد

قطعۀ گمشده زندگی امروز!