مرتب سازی:
62
محصول

کتاب سبک زندگی شهدا

کتب با موضوعات سبک زندگی شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم

کتاب سبک زندگی شهدا

هر کسی می‌تواند مسیر خودش را همانگونه که دوست دارد انتخاب کند و هیچ اجبار و تحمیلی در کار نیست. اما دشمن با برنامه ریزی دقیق در پی تغییر دادن افکار مردم است و دوست دارد که دیدگاه خودش را حاکم در سبک زندگی دیگران کند. کشورهای دیگر بخاطر نداشتن الگوهای درست، زود تحت تاثیر قرار می‌گیرند و فرهنگ منحوس را می‌پذیرند. اما در کشور ما بخاطر وجود شهدا، کار سختی در پیش دارند چون زندگی شهدا یک سبک خاصی را در پیش روی مردم قرار داده و هر کسی این سبک را انتخاب کند در دنیا و آخرت بهره های بسیاری می‌برد. 

در این دسته بندی کتاب‌هایی که به سبک زندگی شهدا مرتبط اند قرار داده شده اند و شما میتوانید از فروشگاه ربیع به عنوان یک منبع معتبر برای تهیه محصولات فرهنگی، با اطمینان کامل خرید کنید.

سبک زندگی شهدا