ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!
کاتالوگ

پرچم رومیزی و تشریفاتی

نمایش 1 - 12 از 162 آیتم
سفارش سازی در صفحه
پرچم رومیزی و تشریفاتی کشور بریتانیا

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی کشور گوام

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی حزب الله لبنان

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی دانشگاه پلیس امین

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی کانون بازنشستگان ناجا

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا(فتا)

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی راهنمایی و رانندگی ناجا

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی هوا ناجا

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی پلیس آگاهی ناجا

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی یگان ویژه ناجا

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی پلیس پیشگیری ناجا

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
پرچم رومیزی و تشریفاتی تشریفات پلیس ایران

این پرچم از جنس ساتن آمریکایی دو لایه که در دو حالت رومیزی با ابعاد 20 در 30 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی 40 سانتی متری به همراه نگهدارنده سنگی، و تشریفاتی با ابعاد 150 در 90 سانتی متر(ریشه دار) با پایه فلزی و نگهدارنده فلزی پنجه شیری عرضه میشود. ارتفاع میله نگهدارنده پرچم در مدل تشریفاتی قابل تنظیم از 1 متر و 45 سانتی متر تا 2 متر و 45 سانتی متر است. قطر میله نگهدارنده در مدل تشریفاتی 3 سانتی متر و دارای آبکاری ویژه است.

سفارش
نمایش 1 - 12 از 162 آیتم

پرچم رومیزی و تشریفاتی

انواع پرچم رومیزی و تشریفاتی نیروهای مسلح و اکثر کشورها به تفکیک قاره ها. جنس درجه یک ساتن آمریکایی به همراه ریشه دوزی و قابلیت انتخاب رنگ ریشه ها. پرچم های رومیزی با پایه سنگی و پرچم های تشریفاتی با پایه فلزی از مدل پنچه شیری عرضه خواهد شد.

پرچم نماد تاریخ و تمدن

پرچم ها دقیقا نماد و نشانگر گذشته و هدف چیزی هستند. پرچم برای همه‌ی افراد در هر کجای دنیا نمادی از یک گروه یا ارگان است که اهداف مشترکی دارند و راه و مسیر مشخصی را دنبال می کنند. پرچم نشانه‌ی اتحاد و تمایز است و معانی زیادی را بخاطر می آورد. از پرچم برای نشان دادن تفکرات، عقاید و باورها می‌توان استفاده کرد. پرچم وسیله ای تبلیغاتی است و می‌توان از آن برای بروز دادن یک دسته یا یک تفکر خاص بهره جست. این محصول در اغلب اوقات نقش سیاسی و در بسیاری از رویدادهای تاریخی و اجتماعی نقشی پررنگ داشته است و قدمت و اصالت آن مربوط به روزگار قدیم و باستان است و درگذشته افراد برای نشان دادن گروه ها از آن استفاده می‌کرده‌اند. پرچم احترام و عزت دارد و بی‌احترامی و توهین به آن خشم افراد را برمی‌انگیزد؛ زیرا دقیقا به اهداف آن گروه متصل است. در ایران پرچم بانام درفش کاویانی نیز شناخته شده است.

انواع پرچم

پرچم معمولاً از پارچه یا کاغذ تهیه می‌شود و با چوب یا میله‌ای فلزی برافراشته نگه داشته می‌شود. هویت پرچم بیش از یک کاغذ و پارچه است و معمولاً نقش پررنگی در رویدادهای اجتماعی و فرهنگی دارد. در ایران به دلیل فراوانی اعیاد و مراسم‌های مذهبی و فرهنگی انواع پرچم طراحی و تولید می‌شود. پرچم ایران که شامل سه رنگ سبز و سفید و سرخ است در سایزها و فرم‌های گوناگون تولید می‌شود و معمولاً دانش آموزان از نمونه‌های کوچک آن برای مراسم‌های مدرسه استفاده می‌کنند. علاوه‌بر سه رنگ پرمعنی و مفهوم سبز و سفید و سرخ در پرچم ایران، بیست‌ودو «الله‌اکبر» به رنگ سفید نیز وجود دارد که یادآور 22 بهمن ماه سال 1357 و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است. ما ایرانیان همواره با دیدن پرچم زیبایمان احساس غرور و انگیزه می کنیم.

در این دسته بندی سعی شده پرچم اکثر کشور ها نمایش داده شود. فروشگاه ربیع یک مرجع رسمی برای تهیه پرچم های پارچه ای است. ما پرچم کشور ها را به تفکیک قاره ها برای فروش عرضه کرده ایم. این پرچم های به صورت دو رو، روی ساتن آمریکایی چاپ می شوند و به صورت ریشه دوزی شده در دوحالت تشریفاتی و رومیزی قابل خرید هستند. رنگ ریشه پرچم ها و نوع پایه آنها نیز قابل انتخاب است.

فروشگاه ربیع همچنین پرچم کلیه نیروهای مسلح را عرضه میکند. پرچم دانشگاه های نظامی، کلیه رده های ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و همچنین نیروهای نظامی برون مرزی همسو با جمهوری اسلامی ایران در این دسته بندی عرضه شده است.

 

خرید آنلاین انواع پرچم

پرچم‌های تهیه شده از پارچه قابلیت شست‌وشو دارند و می‌توان از آن‌ها سال‌ها استفاده کرد. کیفیت چاپ پرچم‌ها معمولاً در طول زمان تغییر نمی‌کند و ثابت و مستحکم است. برای خرید آنلاین انواع پرچم می‌توان به فروشگاه اینترنتی ربیع مراجعه کرد. فروشگاه اینترنتی ربیع کامل ترین مرجع تهیه پرچم تشریفاتی و رومیزی کشور های مختلف و نیروهای مسلح است. 

پرچم نیروهای مسلح