رئیسی تصویر حاج قاسم سلیمانی را در سازمان ملل بالا برد + ویدیو