سنگ عقیق زرد

سنگ عقیق زرد نوعی از این گوهر زیبا است که دارای خواص ماورایی است. در ادامه مطلب به آن پرداخته ایم...

Yellow Agate

خواص ماورایی سنگ عقیق زرد

سنگ عقیق زرد یا سنگ "عزّت نفس" برای تقویت حس احترام به نفس و احترام قائل شدن برای خویشتن به کار می رود. عقیق، عشق و علاقه را میان والدین و فرزندان تقویت کرده و باعث دور شدن احساسات منفی همچون حسادت، ترس و خشم می‌شود. (عصر جواهرات، محمد عربشاهی، ص 90)

 از دیرباز قبایل و ملل کهن جهان، عقیق را سنگ مقدسی می‌دانسته‌اند و آن را از خود دور نمی‌کرده‌اند. عقیق سنگی است که آن را حرز و حامی انسان در مقابل بلایا و حوادث به ویژه در جنگ‌ها می‌شمارند و برای افزایش درآمد و رونق کسب و کارها بسیار مفید است. همچنین عقیق برای تعالی روح و شادابی و آرامش آن و برطرف شدن غم و ناراحتی‌های روحی بسیار مؤثر است. (خواص اسرارآمیز سنگ‌ها، محمد موسوی، ص 25)

عقیق زرد موجب گشایش و آسانی در کار و سهولت انجام امور می‌شود. (گنج‌های معنوی، رضا جاهد، فصل آداب از گفتار ائمه معصومین)

 

0 نظرات

ارسال نظرات