چادر قجری

یکی از قدیمی‌ترین مدل‌های چادر در ایران چادر قجری یا چادر کمری است. این چادر از زمان حکومت قاجار در ایران رواج داشته است.

چادر کمری

چادر کمری یا قجری

چادر کمری یا قاجاری یکی از قدیمی‌ترین مدل‌های چادر در ایران است که در زمان حکومت قاجاریه ترویج داشته و به همین علت اسم دیگر آن را چادر قاجاری می‌نامند. با توجه به عرض زیاد این چادر برای اشخاص درشت‌اندام و خانم‌های باردار مناسب است. قابلیت روگیری با این چادر ممکن است. شبیه پیراهن از سر پوشیده می‌شود و از پشت یکسره است، ولی از جلو دو تکه به نظر می‌رسد. این چادر با کمربندی از پشت گره می‌خورد. به همین خاطر از سنگینی چادر گرفته می‌شود. قسمت فوقانی که دسته‌های چادر است با کش روی سر ثابت شده و ارتفاع آن تا زانو می‌رسد. در صورتی که فرد رو بگیرد، دو تکه بودن آن معلوم نمی‌شود. در مدلی از آن، قسمت بالا مانند یک مقنعۀ آستین‌دار است. اندازه پارچۀ این چادر به اندازۀ چادر معمولی است.

0 نظرات

ارسال نظرات