عقیق کبود با طرح یا ذوالجلال و الاکرام

«جلال» مصدر «جليل» و «اكرام» مصدر «كرم» و بدين معنا است كه خداوند مستحق آن است كه مورد اجلال و بزرگى و اكرام باشد و نبايد مورد انكار و كفر قرار گيرد.

Agate

                  جهان به کام تو دارد خدای عَزّوجَل                             بود مسـاعد تو ذوالجـلال والاکـرام

یا ذوالجلال و الاکرام

این عبارت به دو صفات جلال (تنزیهی) و جمال (تکریمی) خدا دلالت دارد. در تفسیر نمونه آمده است: ذوالجلال از صفاتى خبر مى‏دهد که خداوند«اجل» و برتر از آن است (صفات سلبیه) و «اکرام» به صفاتى اشاره مى‏کند که حسن و ارزش چیزى را ظاهر مى‏سازد و آن صفات ثبوتیه خداوند مانند علم و قدرت و حیات او است‏.

در ترجمۀ المیزان هم آمده است: ذُوالْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ در معناى کلمه«جلال» چیزى از معناى اعتلا و اظهار رفعت خوابیده، البته رفعت و اعتلاى معنوى در نتیجه جلالت با صفاتى که در آن بویى از دفع و منع هست، سر و کار و تناسب دارد، مانند صفت علو، تعالى، عظمت، کبریاء، تکبر، احاطه، عزت و غلبه.

وقتى همۀ این معانى در کلمۀ جلال خوابیده، باید دید براى کلمۀ اکرام چه باقى مى‏ماند؟ براى این کلمه از میان صفات، آن صفاتى باقى مى‏ماند که بویى از بهاء و حسن مى‏دهد، بهاء و حسنى که دیگران را واله و مجذوب مى‏کند، مانند صفات علم، قدرت، حیات، رحمت، جود، جمال، حسن و از این قبیل صفات که مجموع آنها را صفات جمال مى‏گویند، هم چنان که دسته اول را صفات جلال مى‏نامند. اسماى خدایى را به این دو قسمت تقسیم نموده، هر یک از آنها که بویى از اعتلا و رفعت دارد، صفت جلال، هر یک که بویى از حسن و جاذبیت دارد، صفات جمال مى‏نامند.

بنابراین کلمۀ ذُوالْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ نامى از اسماى حسناى خدا است که به مفهوم خود تمامى اسماى جلال و اسماى جمال خدا را در بر مى‏گیرد. مسماى به این نام در حقیقت ذات مقدسه خدایى است و بنا بر بعض نظرها این اسم، اسم اعظم خداست.

در روایتی از رسول خدا وارد شده است که: به «یا ذا الجلال و الاکرام» پناه ببرید.

خواص

  • اگر کسی می‎خواهد رفع گرفتاری دشوارش برطرف گردد، روزی در سجده 21 مرتبه «یا ذوالجلال و الاکرام» را بگوید.
  • برای پیدا کردن بزرگی و حشمت در بین مردم و استجابت دعا، بر ذکر «یا ذوالجلال و الاکرام» به تعداد 9 مرتبه در روز مداومت نمایید.
  • هر كه خواهد مستجاب الدّعوه شود، هر روز 66 مرتبه اين اسم را بگويد و در آخر اين دعا را بخواند: «اِسْتَجِبْ دَعَواتي كُلّها يا ذَالجَلالِ وَ اْلاِكْرام»، همۀ دعاهاي او مستجاب گردد.
  • به جهت رفع گرفتاری‌های دشوار که در آن درمانده شده‌اند، 21 مرتبه گفتن ذکر «یا ذَاالجلال و الاکرام» نافع است.

 

0 نظرات

ارسال نظرات