مرتب سازی:
10
محصول
  • قبلی
  • 1
  • بعدی

ابزار یخ و برف

ابزار حرکت و گام برداری در برف و یخ

.

در حالت کلی عواملي مانند نوع صعود، ميزان شيب، داشتن يا نداشتن كلنگ ( یا هر ابزار حرکت دیگر ) و نوع برف تعيين كننده روش حركت در برف و یخ می باشند.

در این تاپیک در صورت لزوم هر كدام از اين عوامل را دسته بندي نموده و روش مربوط به هر نوع گام برداری به طور جداگانه شرح داده می شود.

لازم به یاداوری است که حركت در كوه ice-and-snow-tools عموما به سه طريق صورت مي گيرد :

1- تراورس ( عبور عرضي ) :

حركت بين دو نقطه تقريبا هم ارتفاع ( به صورت افقي ).

2- زيگزاگ ( مارپيچ ) :

حركت بين دو نقطه غير هم ارتفاع با تغيير جهت های متناوب از نقطه شروع به سوي نقطه هدف.

3- مستقيم ( عمودي ) :

حركت در راستاي شيب ( صعود مستقيم )؛ شامل:صعود با پنجه، صعود با لبه هاي كفش ( صعود بغل به شيب )، ساعت 3و ساعت 9 ( در برف هاي سفت ).

.

انواع شيب

.

1- شيب زير 30 درجه :

در اين شيب ها مي توان به صورت مستقيم صعود كرد زيرا تقريبا كل كف كفش بر روي سطح زمين قرار مي گيرد و تعادل بدن به خوبي برقرار مي شود.

2- شيب بين 30 و 50 درجه :

چون با صعود مستقيم در اين شيب ها كل كف كفش در سطح برف قرار نمي گيرد، انرژي زيادي براي گام برداري صرف شده و خستگي نيز بيشتر مي شود.

به همين دليل با صعود به روش زيگزاگ و در نتيجه افزايش طول مسير مي توان ميزان صرف انرژي و خستگي را كاهش داد.

3- شيب بالاي 50 درجه :

به دليل اينكه صعود زيگزاگ در اين شيب ها به سختي و با صرف انرژي و زمان بيشتر و تعادل كمتر صورت مي گيرد؛

در اين شيب ها صعود به صورت مستقيم انجام مي شود.

به طور خلاصه حرکت بر روی سطوح برف و یخ با توجه به عواملی که ذکر شد، از تنوع برخوردار است.

اما تقسیم بندی گام برداری در برف عملا براساس جهت پیمایش ( صعود یا فرود )  و مجهز بودن به ابزار ( مثلا حرکت بدون کلنگ یا حرکت با کلنگ ) صورت می پذیرد.

این روش ها در پست های آتی و به صورت مجزا معرفی می شوند.

.

گام برداری در صعود بدون كلنگ

.

گام برداری در بالا رفتن بدون داشتن کلنگ ice-and-snow-tools عموما و بسته به شرایط مسیر به سه صورت زیر انجام می گیرد :

.

1- تراورس ( عبور عرضي ) :

.

در شيب هاي كم با لبه ي كناري كفش و در شيب هاي زياد داراي برف سفت با پنجه ( نوك ) كفش انجام مي شود، در اين حالت بايد از ضربدری شدن پاها جلوگيري کرد.

.

2- زيگزاگ ( مارپيچ ) :

.

حركت زيگزاگ را به دو طريق مي توان انجام داد:

الف: پاي سمت كوه به سمت نقطه هدف به صورت زاويه دار با خط افق، زاويه 45 درجه و پاي دره هم به صورت افقي قرار مي گيرد؛

براي ادامه گام برداري پاي دره از پاي كوه بالاتر و جلوتر آمده و به همان صورت افقي روي سطح برف قرار مي گيرد،سپس پاي سمت كوه با همان زاويه 45 درجه گام بعدي را برمي دارد و صعود به همين ترتيب تا آخر ادامه مي يابد.

ب: در اين روش هر دوپا به صورت افقي قرار دارند؛ در هر گام پاي سمت دره كمي جلوتر و بالاتر از پاي سمت كوه قرار مي گيرد.

.

تعويض جهت در زيگزاگ

.

در برف نرم :

پاي سمت دره را مانند روال معمول جلوتر و بالاتر از پاي كوه قرار مي دهيم، سپس پاي سمت كوه را 180 درجه مي چرخانيم.

به طوريكه پنجه آن رو به جهت جديد حركت قرار گيرد ( در اين حالت پنجه ي پاها در خلاف جهت يكديگر قرار دارند ).

سپس پاي دره را كه اكنون به پاي كوه تبديل شده تغيير جهت داده و جلوتر و بالاتر از پاي سمت دره قرار و حركت را به همين شكل ادامه مي دهيم.

نكته: تمام اين حركات با لبه هاي كفش صورت مي گيرد.

در برف سفت :

براي تعويض جهت در برف سفت ابتدا با پنجه پاي كوه، ضربه اي به برف زده و آنرا در سطح برف قرار مي دهيم،سپس پنجه پاي دره را كنار پاي قبلي قرار مي دهيم.

در مرحله بعد پنجه پاي قبلي را كه اكنون به پاي دره تبديل شده در راستاي جهت جديد حركت قرار و پاي بعدي را نيز به طرف جهت جديد قرار مي دهيم و به همين ترتيب تا آخر تكرار مي كنيم.

.

3- مستقيم ( عمودي ) :

.

حركت مستقيم در برف نرم با پنجه پاها صورت مي گيرد،در برف سفت مي توان براي كاهش خستگي به صورت بغل به شيب و با لبه ي كفش ها عمل صعود را انجام داد.

البته تركيب اين دو روش نيز امكان پذير است.

بدين صورت كه مي توان صعود را با لبه ي داخلي پاي راست و پنجه پاي چپ ( روش ساعت 3 ) و يا با لبه ي داخلي پاي چپ و پنجه پاي راست ( روش ساعت 9 ) انجام داد.

  • دقت كنيد كه در اين روش عمل صعود را پاي عمودي انجام مي دهد،يعني پاي افقي نبايد از پاي عمودي بالاتر بيايد.
  • ضربه پاي افقي بايد به صورت كات دار باشد تا بتواند سطح بيشتري از برف را تراش داده و جاي پاي محكمتري ايجاد كند.
  • صعود بغل به شيب را ميتوان هم به صورت ضربدري(در هر گام پاي دره بالاتر از پاي كوه) وهم به صورت پلكاني ( بعد از اينكه قدم جديد با پاي كوه برداشته شد پاي دره در جاي قبلي پاي كوه قرار مي گيرد ) انجام داد.

.

ضربه هايي كه توسط لبه هاي كفش زده مي شود بايد به صورت آونگي ( پاندولي ) باشد تا بتواند سطح بيشتري از برف را تراش داده و جاي پاي محكمتري را ايجاد كند.

.

گام برداری در فرود (برگشت) بدون كلنگ

.

برگشت مستقيم به سه روش صورت مي گيرد :

1- پشت به شيب :

از اين روش در شيب هاي كم استفاده مي شود؛ بدين صورت كه روي بدن به سمت دره قرار دارد، پاها به اندازه ي عرض شانه باز هستند، بدن از سه مفصل مچ پا، زانو و لگن خم شده و حالت نيمه نشسته به خود مي گير.

گامها را بايد با ضربات محكم پاشنه ها بر روي برف برداشت.

هر چه شيب بيشتر باشد بدن بايد حالت نشسته تري داشته باشد تا تعادل بهتر برقرار شود.

2- بغل به شيب :

از اين روش در شيب هاي متوسط و زياد استفاده مي شود؛ برگشت با اين روش فقط به صورت پلكاني انجام مي گیرد.

يعني پس از اينكه پاي دره يك قدم پايين رفت، پاي كوه در جاي قبلي آن قرار مي گيرد.مي توان براي رفع خستگي جاي پاهاي كوه و دره را عوض كرد.

  • در اين روش براي شروع برگشت پاي دره دو جاي پا ايجاد مي كند.
  • بهتر است براي برگشت از جا پاهاي مسير رفت استفاده كرد تا انرژي کمتری مصرف شده و فرد كمتر خسته شود.

3- رو به شيب :

اين روش در شيب هاي متوسط و زياد استفاده مي شود؛ بدين صورت كه بدن رو به كوه قرار گرفته و پايين رفتن با پنجه هاي پاها انجام مي شود.

در شيب هاي زياد دست ها نيز براي تعادل بيشتر بر روي برف قرار مي گيرند.

.

کلنگ یخ و برف کوهنوردی

.

برای صعود زمستانه به کوهها یا صعود از آبشار های یخی به انواع مختلف کلنگ یخ و برف و ابزارک یخ ice-and-snow-tools نیاز داریم.

کوهنوردان معمولا از کلنگ های یخ با طولی بین 50 تا 75 سانتی استفاده می کنند، طول کلنگ یخ ها باید بسته به قد کوهنورد یا طول های متداول انتخاب شود.

کلنگ یخ مناسب برای شما کلنگی است که وقتی آن را در دست خود و در کنار بدنان می گیرید نوک آن به سختی به زمین برسد.

عامل دیگری که می تواند در انتخاب طول مناسب کلنگ دخیل باشد نوع کاربرد شماست.

.

کاربرد کلنگ یخ و برف های بلند تر

.

طبیعت گردان و کوهنوردانی که قصد انجام برنامه های فنی را ندارند، بهتر است از کلنگ های یخ بلند تر استفاده نمایند.

زیرا که کلنگ های یخ بلندتر بسیار متعادل تر هستندو راحت تر می توانیم از آنها برای عبور از شکاف های یخی و کاربردهای دیگر استفاده کنیم

اگر کوهنورد نیاز دارد که کلنگ یخ را به مدت طولانی در دست بگیرد، بهتر است کلنگی را انتخاب نماید که از آلیاژ سبکتری ساخته شده باشد.

لذا توصیه می کنیم که کلنگ هایی با شافت مستقیم را انتخاب نمایند.

.

کلنگ یخ و برف نوع B

.

کلنگ های یخی ice-and-snow-tools نوع B ،  از این نظر انتخاب های مناسبی هستند، چرا که سبکتر و ارزان تر هستند.

برای صعود های تکنیکی تر شما نیاز دارید که کلنگ یخی را انتخاب نمایید که قدری کوتاه تر باشد، زیرا که راحت تر می توانید آن را در یخچال و برف فرو کنید و از آن خارج نمایید.

کلنگ برف هایی با شافت مستفیم یا شافت کمی خمیده برای این کاربرد مناسب اند.

اما توجه داشته باشد که کلنگ های یخ کوتاه تر قابلیت اتکای کمتری برای نجات شما دارند… پس مراقب باشید!

.

کلنگ های یخ نوردی

.

اگر شما علاقمند به یخنوردی هستید بهتر است کلنگ یخی را انتخاب نمایید که کمی خمیدگی  در شافت خود داشته باشد.

طراحی خمیده این کلنگ ها باعث می شود که در یخ بهتر فرو بروند و از طرف دیگر راحتی بیشتری برای انگشتان شما ایجاد می نمایند.

کلنگ یخ و برف های نوع  B و Tبهترین گزینه ها برای یخ نوردی های متوسط هستند.

.

کلنگ های نوع T

.

کلنگ های یخ ice-and-snow-tools نوع T بسیار محکم و قابل اعتماد هستند، اما در مقایسه با نوع B کمی سنگین تر و البته گران قیمت تر هستند.

کلنگ های نوع T به عنوان کلنگ یخ تکنیکی شناخته می شوند.

کوهنوردانی که به اسکی علاقمندند یا دیگرانی که به تجهیزات سبک احتیاج دارند، بهتر است کلنگ های یخی با جنس آلومینیوم و فیبر کربن استفاده نمایند.

اما توجه داشته باشید که این آلیاژ ها در عین سبک بودنشان، عمر مفید کمتری دارند.

.

ابزارک های یخ

.

یخ نوردان حرفه ای به یک جفت ابزارک یخ ice-and-snow-tools احتیاج دارند.

ابزارک های یخ معمولا حدود 50 سانتی متر طول دارند و شفت آنها به صورت کامل خمیده است.

ابزارک ها به شما امکان می دهند که بتوانید به شکل های گوناگون آنهارا در دست بگیرید.

اینها به شما امکان می دهند که به راحتی محل اتکای دستانتان را عوض نمایید.

ین ابزارک ها امکان انجام پیشرفته ترین تکنیک های یخ نوردی را ایجاد می کنند.

.

دستگیره و حمایت

.

امروزه بیشتر ابزارک های یخ به گونه ای طراحی می شوند که به توان آنها را با دستگیره و حمایت یا بدون آن استفاده نمود.

مثلا این یکی دستگیره ندارد، دستگیره و حمایت به شما امکان می دهد که به راحتی محل اتکای ابزارک را تغییر دهید و تکنیک های پیشرفته یخ نوردی را بدون ترس از رها شدن و افتادن ابزارک یخ به انجام رسانید.

بعضی مدل های ابزارک یخ سر های قابل تعویض دارند و می توانند هم زمان به کلنگ یخ یا چکش تبدیل شوند ، البته مدل هایی هم هستند که این قابلیت تعویض سر را ندارند.

ابزارک های یخ با سرهای قابل تعوریض ice-and-snow-tools مناسب کوهنوردانی هستند که به صعود های ترکیبی می روند.

لذا استفاده از ابزارک های با سر قابل تعویض به آنها کمک می کند تا خود را برای شرایط پیش بینی نشده آماده نمایند و از طرفی وزن کمتری را حمل نمایند.

.

ربیع بزرگترین فروشگاه اینترنتی ابزار مورد نیاز حرکت در یخ و برف

.

فروشگاه اینترنتی لوازم ورزشی ربیع ، یک مرجع تخصصی در زمینه لوازم و تجهیزات ورزشی می باشد، که درآن انواع کفش های ورزشی، لباس های ورزشی و ملزومات و تجهیزات کلیه ورزشهای رایج دنیا به صورت آنلاین به فروش می رساند.

فروشگاه ورزشی آنلاین ربیع به منظور سهولت مشتریان خود در خرید انواع لوازم ورزشی، می کوشد تا محصولات بسیار با کیفیت از تمامی برندهای معروف و معتبر ورزشی جهان را در تمام زمینه های ورزشی در یک فضای قابل اعتماد مجازی گردآوری و ارائه نماید.

ربیع با هدف رسیدن به یک مرجع تخصصی در زمینه لوازم ورزشی در تلاش است تا با آگاهی دادن به مشتریان خود در جهت استفاده از کالا های  ورزشی و همچنین بررسی و مقایسه انواع محصولات ورزشی به خواسته مطلوب خود دست یافته و از رقبای اصلی خود پیشی بگیرد. 

همچنین ربیع ، جهت جلب رضایت مشتریان گرامی ، انواع لوازم ورزشی را همراه با گارانتی اصالت و کیفیت کالا و امکان برگشت و تعویض کالا، همراه با ارسال به درب منزل و ارائه تخفیف های ویژه ، در اختیار همگان قرار داده است .

فروشگاه اینترنتی ربیع  در قسمت ابزار های مورد نیاز حرکت و گام برداری در یخ و برف ice-and-snow-tools، محصولات را با ارائه گارانتی کیفیت و اصالت کالا و ارسال به درب منزل ، برای مشتریان گرامی عرضه می نماید.

فروشگاه محصولات ورزشی ربیع دانلود اپلیکیشن ربیع