0
ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!

انگشتر توپاز

نمایش 1 - 12 از 91 آیتم
سفارش سازی در صفحه
انگشتر توپاز لندن اصلی با رکاب نقره صفوی چنگی دو رنگ طرح لاله

انگشتر توپاز لندن اصلی با رکاب نقره صفوی چنگی دو رنگ طرح لاله؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

انگشتر توپاز هفت رنگ با رکاب طرح شبکه چنگی دو رنگ

انگشتر توپاز هفت رنگ با رکاب طرح شبکه چنگی دو رنگ؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

انگشتر توپاز هفت رنگ با رکاب فیلی چنگی

انگشتر توپاز هفت رنگ با رکاب فیلی چنگی؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

انگشتر توپاز سوئیسی چهارگوش اصل زیبا

انگشتر توپاز سوئیسی چهارگوش اصل زیبا؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

انگشتر توپاز سوئیسی اصلی درجه یک

انگشتر توپاز سوئیسی اصلی درجه یک؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

انگشتر توپاز سوئیسی اصلی

انگشتر توپاز سوئیسی اصلی؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

انگشتر توپاز پنج نگین سبز سوئیسی اصلی

انگشتر توپاز پنج نگین سبز سوئیسی اصلی؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

انگشتر جواهری توپاز سوئیسی اصلی

انگشتر جواهری توپاز سوئیسی اصلی؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

انگشتر توپاز سوئیسی چهارگوش اصلی

انگشتر توپاز سوئیسی چهارگوش اصلی؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

انگشتر توپاز سبز اصلی زیبا

انگشتر توپاز سبز اصلی زیبا؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

انگشتر توپاز سبز اصل زیبا

انگشتر توپاز سبز اصل زیبا؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

 انگشتر توپاز سبز سویسی اصلی با رکاب نقره شبکه تمام دست ساز مخراج زمرد اصلی

 انگشتر توپاز سبز سویسی اصلی با رکاب نقره شبکه تمام دست ساز مخراج زمرد اصلی؛ رکاب این انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست ساز است. سفارشات هر انگشتر بلافاصله به دست اساتید خبره و زبردست در زمان کوتاهی، درست مطابق سایزی که شما ثبت می‌کنید ساخته شده و آماده ارسال می‌شوند. بدنه این انگشترها دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشند، به طوری که ترکیب نقره های اصیل با سنگ نگینشان، زیبایی خیره کننده‌ای را خواهند ساخت. محصولات انگشتر ربیع از قبل آماده نشده اند و همه آنها مطابق با سایز دست شما که از طریق منو انتخاب می‌کنید، ساخته خواهند شد.

نمایش 1 - 12 از 91 آیتم

انگشتر توپاز

تشخیص سنگ توپاز اصل 

این سنگ اغلب با سنگ‌های کوارتز قهوه‌ای، تورمالین، آکوامارین، سیترین، شیشه آبی، اسپینل و سافیر مصنوعی اشتباه گرفته می‌شود. اغلب سیترینی را که رنگ زرد آن به دلیل حرارت زیاد بوده را به غلط توپاز طلایی می‌نامند. به همین دلیل برای تمایز سنگ توپاز گاهی آن را توپاز گرانبها می‌خوانند. یکی از راه‌های تشخیص اصل بودن خراش روی سنگ است. با توجه به اینکه توپاز سنگی سخت است، خراش بر نمی‌دارد. راه دیگر این است که سنگ توپاز رنگ‌های مختلف را از زوایای مختلف نشان می‌دهد. راه سوم برای خرید توپاز اصل این است که از فروشنده درخواست شناسنامه کنید.

معادن استخراج توپاز

مکان‌های مهم پیدایش توپاز در اتحاد جماهیر شوروی سابق در ناحیه نرشیسنگ سیبری و مورسینسک واقع در رشته کوه‌های اورال قرار دارد و در ایالات اومی و مینو ژاپن و نیز در سان لوئیس پوتوسی مکزیک یافت می‌شود. از سال‌ها پیش برزیل منبع اصلی تهیۀ توپاز زرد رنگ بوده است. در سال ۱۹۴۰ چند بلور بزرگ کاملاً شکل‌دار توپاز بی‌رنگ از این محل به دست آمد که وزن بزرگ‌ترین آنها ۵۹۶ پاوند و چگالی آن حدود ۳٫۴ تا ۳٫۶ بود.
مکان‌های مهم پیدایش سنگ توپاز در شنکن اشتاین، معادن کوه‌های سریلانکا، برمه، برزیل، رشته کوه‌های اورال در روسیه و قاره استرالیا، آمریکا، نیجریه، زیمباوه، نامبیا، جمهوری مالاگاسی، ایرلند شمالی، اسکاتلند، انگلستان، ایالات اومی و مینو ژاپن و سان لوئیس پوتوسی مکزیک است. سنگ‌های جواهر مرتبط یا مشابه توپاز می‌تواند شبیه به انواع سنگ‌های جواهر دیگر از نظر رنگ باشد. در واقع یونانی‌های باستان تصور می‌کردند که کریزولیت همان توپاز است.

نگهداری و شارژ توپاز

دشمن شماره یک توپاز، اسید سولفوریک است که باعث تخریب آن می‌شود. برای حفظ این سنگ از نگه داشتن این سنگ در کنار مواد شیمیایی به خصوص اسیدها پرهیز شود. توپاز نباید در برابر حرارت قرار گیرد و مورد اصابت ضربه واقع شود. پس بهتر است توپاز در گوشواره و گردنبند و دستبند استفاده شود.

خواص روحی توپاز

تقویت خودباوری در فرد، ایجاد شادابی و بهتر شدن خلق‌وخو.
ایجاد جذابیت در فرد.
رفع بی‌خوابی، بی‌حالی و افسردگی.
توپاز آبی: تعادل و تنظیم چاکرای پنجم و ششم.
توپاز زرد: تعادل و تنظیم چاکرای سوم.
تحریک و شارژ کانال‌های انرژی بدن.
سنگ هوشمندی است که انرژی را به محلی که بیشتر مورد نیاز است هدایت می‌کند.
سنگی عالی برای هنرمندان جهت افزایش حس خلاقیت و ابتکار.
دور کردن رویاهای بد.
حفاظت در برابر حسادت، بیماری، سحر و جادو و مرگ نابهنگام.
کمک به اتحاد ذهن و روح و روان.
توپاز آبی حقیقت و حکمت را به ارمغان می‌آورد.
توپاز زرد موجب تقویت ایمان و خوش‌بینی است.

خواص جسمی توپاز

توپاز در درمان بیماری‌های کبدی و پوستی تأثیر قابل توجهی دارد و کلیه‌ها را تقویت و تنظیم می‌کند. در درمان دردهای ناحیۀ ستون فقرات موثر است. این سنگ تأثیر فوق العاده خوبی در درمان کم اشتهایی یا پر اشتهایی روانی دارد.
این سنگ در درمان سردردهایی که منشأ عصبی و استرسی دارند (نظیر میگرن) کمک فراوانی می‌کند.
سنگ توپاز آبی، صدا را تقویت می‌کند و برای التهاب گلو و رفع گرفتگی صدا موثراست.
خنک کننده و آرام کننده است.
کمک به هضم غذا و رفع اختلالات سیستم گوارش.
بهبود بینایی.
ارتقاء سطح سلامت در سیستم غددی بدن.
در قدیم به عنوان سنگ تب بر استفاده می‌شده است.
تنظیم سوخت و ساز بدن.
مفید برای کاهش التهاب، ناراحتی و درد و ورم مفاصل.
توپاز برای درمان عفونت، ناشنوایی، گواتر، خونریزی، نقرس و مشکلات گردش خون مفید است.
در هندوستان قدیم از توپاز برای مقابله با جادوگران و باطل السحر استفاده می‌شده است.

انگشتر مردانه توپاز

انواع انگشتر مردانه توپاز فاخر و بسیار شیک، با انواع رکاب های زیبا و با کیفیت و در طرح های متنوع

انگشتر

انگشتر جزء لوازم زینتی محسوب می‌شود و مورد استفاده مردان و زنان قرار می‌گیرد. آنطور که از شواهد پیداست، انگشتر تاریخچه‌ای کهن دارد که حتی در تاریخ اسلام نیز توانسته است خودنمایی کند و به یک جزء مهم تبدیل گردد. انگشتر یا حلقۀ دست، نواری اغلب از جنس فلز است و معمولاً به عنوان آلت زینتی به دور انگشتان دست قرار می‌گیرد.

انگشتر در اسلام

 مؤکّد است مردان و زنان، انگشتر در دست راست کنند.
در بعضى احادیث سفارش شده که در دست چپ کنند امّا اگر نقش شریفى یا نگین شریفى داشته باشد، باید در وقت استنجا بیرون آورد.
از سلمان فارسى رضى‌اللّه‌عنه نقل است که پیامبر به امام علی علیه‌السّلام فرمود: یا على، انگشتر در دست راست بکن تا از مقرّبان باشى. عرض کرد که: یا رسول اللّه مقرّبان کدام‌اند؟ فرمود: جبرئیل و میکائیل. پرسیدند که چه انگشتری در دست کنم؟ فرمود: عقیق سرخ، به درستی که آن اقرار کرده است براى خدا به یگانگى و براى من، پیغمبرى و براى تو یا على به آنکه وصىّ منى و براى فرزندان تو به امامت و براى دوستان تو به بهشت و براى شیعیان فرزندان تو به جنّت الفردوس.
از حضرت علی علیه‌السّلام منقول است که حضرت جبرئیل به پیامبر فرمود: هرکه انگشتر در دست راست کند و قصدش سنّت و متابعت تو باشد و ببینم او را که در قیامت متحیّر مانده است، دستش را بگیرم و به تو و به حضرت علی علیه‌السّلام برسانم.

جنس انگشتر

سنّت است که انگشتر از نقره باشد و مردان را انگشتر طلا در دست کردن، حرام است.

انگشتر توپاز