مرتب سازی:
56
محصول

سردیس شهدا

سردیس های شهدا، همان مجسمه هایی هستند که از چهره شهدای دفاع مقدس ساخته شده اند.