ورود ورود
سبد خرید شما خالی است!
کاتالوگ
0 50000

پیراهن اسپورت

نمایش 1 - 12 از 41 آیتم
سفارش سازی در صفحه
پیراهن مقدم یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن مقدم یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن مفرح یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن مفرح یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن مشعوف یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن مشعوف یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن قاصدک یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن قاصدک یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن قاصد یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن قاصد یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن طاها یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن طاها یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن شاهد یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن شاهد یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن ساسان یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن ساسان یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن رهنما یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن رهنما یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن ایلیا یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن ایلیا یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن افرا یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن افرا یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

پیراهن ارمیا یقه دیپلمات اسپورت

پیراهن ارمیا یقه دیپلمات اسپورت، به صورت تمام دکمه و جیب دار است. پارچه این پیراهن صد در صد پنبه است. این محصول به دلیل مرغوبیت در شست‌وشو کرک نمی‌شود، پرز نمی‌گیرد و در آفتاب تغییر رنگ نمی‌دهد. همچنین به خاطر جنس پارچه، به راحتی اتو می‌شود.

نمایش 1 - 12 از 41 آیتم

پیراهن اسپورت

انوع پیراهن اسپورت مردانه در طرح ها مختلف با بهترین جنس پارچه از ایران و خارج از ایران. بور نمیشود، رنگش تغییر نمیکند و با شوینده های مختلف سازگار خواهند بود....