(پویش یک خشت در بهشت)

درگاهی برای پرداخت نذورات و هدایای مالی شما، برای مشارکت و کمک در تهیه بسته های معیشتی خانواده ها، به یاد شهید والا مقام محسن حججی

مبلغ (تومان):*

نام و نام خانوادگی:

تلفن همراه:

نیت شما :