حمایت مالی از مجموعه ربیع

مجموعه فرهنگی و هنری ربیع یک نهاد مردمی و مستقل است. مبالغی که از این قسمت به حساب ویژه ربیع انتقال می‌یابند، ما را در امر اشاعه فرهنگ وهنر اسلامی و رونق اقتصادی کمک می‌کنند. ما را در این راه شکوهمند یاری دهید.

مبلغ (تومان):*

اسم و فامیل شریفتان:

تلفن همراه: