آدرس : استان قم - شهر قم - خیابان معلم - پاساژ ناشران - طبقه همکف - واحد 21

تلفن همراه : 09137302839

تلفن ثابت : 02537842567

پست الکترونیک مدیریت : info@rabi.ir