مرتب سازی:
2166
محصول

کتاب و مجله

خرید کتاب

بی شک یکی از مهم ترین محصولات فرهنگی کتاب می باشد. فروشگاه محصولات فرهنگی ربیع با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری اقدام به راه اندازی بخش فروش کتاب در سایت خود نموده است. بخش کتاب سایت ربیع شامل موضوعاتی چون: دفاع مقدس، مدافعان حرم، کتب کودک، سیاسی و بصیرتی، اجتماعی، علمی و تاریخی و... می باشد. در این میان ما به نقش بی بدیل شهدا در عرصه فرهنگ توجه ویژه کرده ایم. بر همین اساس، خاطرات شهدا و رزمندگان دفاع مقدس، خاطرات و سیره عملی شهدای مدافع حرم و دست اندرکاران عرصه جهاد و شهادت که در همه اعصار تاثیرگذار بوده اند را جمع آوری کرده ایم. در بخش دیگر، به جریانات سیاسی جامعه اندیشیده ایم. در عصر ما و دورانی که ما زندگی میکنیم، غبار فتنه ها هر از گاهی چهره کشور را تیره و تار میکند. مسئولیت ما در این زمینه، تامین خوراک بصیرتی است تا جامعه دوباره هوای پاک را استشمام کند. در قسمتی دیگر، درگیر مباحث تربیتی و مذهبی شده ایم. این امر از آن جهت مهم است که هم خانواده از بسته های معرفتی و دینی بهره ببرد و هم کلیه افراد به کتاب های ارزشمند دینی دسترسی پیدا کنند و در جهت تبلیغ معارف اهلبیت علیهم السلام بکوشند. در قسمت های دیگر این دسته بندی، به موضوعاتی چون تاریخ، علمی، کودک و طنز اجتماعی نیز پرداخته ایم که هرکدام در جایگاه خود جالب توجه خواهند بود.