رهبر انقلاب

رویداد ملی زندگی؛ با محوریت سبک زندگی

شرکت قطعه گمشده زندگی امروز و فروشگاه اینترنتی ربیع در رویداد ملی زندگی، بزرگترین رویداد ملی سبک زندگی بر اساس مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی شرکت کردند.