دستبند

post-slider
دستبند با طرح یا رضا (ع)

علی بن موسی بن جعفر (ع) معروف به امام رضا(ع) هشتمین امام شیعه اثناعشری است. در روایتی از امام جواد(ع) آمده است که لقب رضا از سوی خداوند به پدرش داده شده است. او به عالم آل محمد نیز شهرت دارد.

post-slider
دستبند با طرح یا حیدر

حیدر کرار از القاب حضرت علی(ع) است. لقب کرار غیر فرار (حمله‌کننده بی‌گریز) توسط پیامبر اسلام(ص) در غزوه خیبر به امام علی(ع) داده شد.

post-slider
دستبند چرم با طرح یا بقیة الله

بقیه الله یکی از صفات امام زمان(عج) می‌باشد. کلمه بقیه‌اللّه در لغت و تفاسیر به معنای آنچه که خدا برای انسان نگه می‌دارد و نیز فضل و خیر معنا شده است. وجه تفسیر آن به امامان این است که آنان فضل و نعمت خداوند بر آدمیان هستند.