شرکت در پویش یک خشت در بهشت

کاتالوگ

موجود بودن
وضعیت
مدل رکاب
در صفحه
نمایش 1 - 12 از 13 آیتم
 • انگشتر یشم سبز اصلی
  670,000 تومان موجود
  انگشتر فیروزه نیشابور اصل 4 گوش، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز بوده و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر یشم سبز اصلی
  480,000 تومان موجود
  انگشتر یشم سبز، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز می‌باشد و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر یشم سبز اصلی
  480,000 تومان موجود
  انگشتر یشم سبز اصلی، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز می‌باشد و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر یشم سبز اصل خطی
  450,000 تومان موجود
  انگشتر یشم سبز اصل خطی، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز می‌باشد و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر یشم اصلی
  489,000 تومان موجود
  انگشتر یشم اصلی، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز می‌باشد و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر یشم اصلی رکاب صفوی
  492,000 تومان موجود
  انگشتر یشم اصلی رکاب صفوی، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز می‌باشد و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر یشم سبز اصلی درجه یک
  540,000 تومان موجود
  انگشتر یشم سبز اصلی درجه یک، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز بوده و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر یشم درجه یک اصلی خطی
  624,000 تومان موجود
  انگشتر یشم درجه یک اصلی خطی، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز بوده و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر یشم خطی اصل
  600,000 تومان موجود
  انگشتر یشم خطی اصل، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز بوده و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر عقیق یشم رکاب نقره پولکی...
  498,000 تومان موجود
  انگشتر عقیق یشم رکاب نقره پولکی زیبا، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز بوده و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر یشم صابونی خط و ان یکاد...
  720,000 تومان موجود
  انگشتر یشم صابونی خط و ان یکاد زیبا با امضای هما، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز بوده و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
 • انگشتر یشم سماقی درجه یک خط زیبا...
  412,000 تومان موجود
  انگشتر یشم سماقی درجه یک با خط زیبا «و من یتق الله»، رکاب انگشتر از نقره 925 عیار و کاملا دست‌ساز بوده و دارای ضخامت و کیفیت بالایی می‌باشد، انگشتر انتخابی شما قابل سایز بوده و شما می‌توانید از منوی زیر، سایز رکاب خود را انتخاب نمایید.
نمایش 1 - 12 از 13 آیتم

یشم 

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد

قطعۀ گمشده زندگی امروز!