کارایی بهتر در اپلیکیشن دانلود برنامه

نمایش 1 - 21 از 21 آیتم
 • 473,850 ریال

  270314

  کوزه سفالی چهار دسته به شکل خاص ، به رنگ لاجوردی سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  473,850 ریال
  موجود
 • 403,650 ریال

  270313

  کوزه سفالی دهان باریک به شکل خاص ، به رنگ فیروزه ای سنتی دست ساز و دارای روکش لعابی با مقاومت بالا می باشد ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  403,650 ریال
  موجود
 • 70,200 ریال

  270290

  کاسه زیبا باقطر هشت سانتیمتر سفالی به رنگ فیروزه ای و روکش لعابدار می باشد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و استفاده از...

  70,200 ریال
  موجود
 • 70,200 ریال

  270289

  کاسه زیبا باقطر هشت سانتیمتر سفالی به رنگ سبز و روکش لعابدار می باشد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و استفاده از نقش و...

  70,200 ریال
  موجود
 • 70,200 ریال

  270288

  کاسه زیبا باقطر هشت سانتیمتر سفالی به رنگ لاجوردی و روکش لعابدار ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و استفاده از نقش و...

  70,200 ریال
  موجود
 • 96,525 ریال

  270287

  کاسه زیبا باقطرده سانتیمتر سفالی به رنگ فیروزه ای و روکش لعابدار می باشد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و استفاده از...

  96,525 ریال
  موجود
 • 96,525 ریال

  270286

  کاسه بسیار زیبا باقطرده سانتیمتر سفالی به رنگ لاجوردی و روکش لعابدار می باشد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و استفاده...

  96,525 ریال
  موجود
 • 96,525 ریال

  270285

  کاسه بسیار زیبا  کارامد ده سانتیمتری سفالی به رنگ سبز و روکش لعابدار بیشتر جنبه کاربردی دارد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا...

  96,525 ریال
  موجود
 • 131,625 ریال

  270284

  کاسه بسیار زیبا  کارامدشانزده سانتیمتر سفالی به رنگ فیروزه ای و روکش لعابداربیشتر جنبه کاربردی دارد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان،...

  131,625 ریال
  موجود
 • 131,625 ریال

  270283

  کاسه بسیار زیبا  کارامدشانزده سانتیمتر سفالی به رنگ لاجوردی و روکش لعابدار بیشتر جنبه کاربردی دارد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان،...

  131,625 ریال
  موجود
 • 280,800 ریال

  270282

  کاسه بسیار زیبای سفالی به رنگ سبز و روکش لعابدار با قطر بیست سانتیمتر می باشد که جنبه ی کاربردی و تزئینی دارد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به...

  280,800 ریال
  موجود
 • 280,800 ریال

  270281

  کاسه بسیار زیبای سفالی به رنگ فیروزه ای و روکش لعابدار با قطر بیست سانتیمتر می باشد که جنبه ی کاربردی و تزئینی دارد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و...

  280,800 ریال
  موجود
 • 351,000 ریال

  270280

  کاسه بسیار زیبای سفالی به رنگ لاجوردی و روکش لعابدار با قطر بیست سانتیمتر می باشد که جنبه ی کاربردی و تزئینی دارد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و...

  351,000 ریال
  موجود
 • 280,800 ریال

  270279

  کاسه سفالی کنگره دار دارای روکش لعابی به رنگ سبز که هم جنبه کاربردی دارد هم جنبه تزئینی ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و...

  280,800 ریال
  موجود
 • 70,200 ریال

  270270

  کوزه سفالی  چهار دسته ای با رنگ فیروزه ای و دارا ی روکش لعابی است.مناسب برای محیط کار و منزل می باشد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان،...

  70,200 ریال
  موجود
 • 96,525 ریال

  270268

  کاسه سفالی زیبا به رنگ فیروزه ای و روکش لعابی است زینت بخش سفره های ایرانی. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و استفاده از...

  96,525 ریال
  موجود
 • 131,625 ریال

  270267

  کاسه سفالی بزرگ وزیبا به رنگ فیروزه ای و روکش لعابی است. زینت بخش سفره های ایرانی ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور زمان، بشربا خلاقیت و...

  131,625 ریال
  موجود
 • 544,050 ریال

  270258

  کوزه آبخوری سر کج بسیار زیبا و شکیل همراه با دو فنجان  به رنگ فیروزه ای با روکش لعابی مناسب  وزینت بخش محیط کار و منزل ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است...

  544,050 ریال
  موجود
 • 78,975 ریال

  270256

  ظرف دوقلو سفالی که می تواند به عنوان جای نمک و فلفل یا ادویه و یا به صورت تزئینی استفاده شود به رنگ فیروزه ای و با روکش لعابی می باشد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری...

  78,975 ریال
  موجود
 • 403,650 ریال

  270253

  کاسه بشقاب سفالی لبه کنگره ای و مناسب برای آجیل خوری بسیار زیبا با رنگی فیروزه ای و روکش لعابی  می باشد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل طبیعت است و به مرور...

  403,650 ریال
  موجود
 • 544,050 ریال

  270252

  کوزه آویز سفالی زیبا باطرح بسیار متفاوت که بر روی دیوار به عنوان دکوری استفاده می شود با رنگی فیروزه ای و روکش لعابی می باشد. ظرف‌های سفالی یکی از قدیمی‌ترین وزیبا ترین  صنایع دستی  به حساب می آیند ; سفال اولین محصول هنری و صنعتی دست بشر است  که حاصل نیاز انسان و توانایی او در به کارگیری عوامل...

  544,050 ریال
  موجود