کارایی بهتر در اپلیکیشن دانلود برنامه

نمایش 1 - 20 از 74 آیتم
 • 1,740,000 ریال

  ۰۹-۰۱۱-۰۰۰۰۰۰۵۵

  گلدان صراحی 16سانتی متری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی و شاخه مس و پرداز  محسوب می شود. هنر مس و پرداز که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف...

  1,740,000 ریال
  موجود
 • 5,160,000 ریال

  ۰۹-۰۱۱-۰۰۰۰۰۰۵۶

  شکلات خوری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی و شاخه مس و پرداز  محسوب می شود.هنر مس و پرداز که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری،...

  5,160,000 ریال
  موجود
 • 2,870,000 ریال

  ۰۹-۰۱۱-۰۰۰۰۰۰۵۷

  قندان متوسط مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی و شاخه مس و پرداز محسوب می شود.هنر  مس و پرداز که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری،...

  2,870,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • 2,700,000 ریال

  ۰۹-۰۱۱-۰۰۰۰۰۰۵۸

  قندان کوچک مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی و شاخه مس و پرداز محسوب می شود.هنر  مس و پرداز که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری،...

  2,700,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • لطفا تماس بگیرید

  ۲۰-۰۰۱-۰۰۰۰۰۰۵۹

  بشقاب شبکه بری 20سانتی متری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی و شاخه مس و پرداز محسوب می شود.هنر  مس و پرداز که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف...

  لطفا تماس بگیرید
  ناموجود
  خرید محصول
 • لطفا تماس بگیرید

  ۲۰-۰۰۱-۰۰۰۰۰۰۶۰

  بشقاب شبکه بری 30سانتی متری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی و شاخه مس و پرداز محسوب می شود.هنر  مس و پرداز که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف...

  لطفا تماس بگیرید
  ناموجود
  خرید محصول
 • لطفا تماس بگیرید

  ۲۰-۰۱۲-۰۰۰۰۰۰۴۰

  گزخوری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی و شاخه مس و پرداز محسوب می شود.هنر  مس و پرداز که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری، شکلات...

  لطفا تماس بگیرید
  ناموجود
  خرید محصول
 • لطفا تماس بگیرید

  ۲۰-۰۰۲-۰۰۰۰۰۰۳۹

  گلدان شلغمی 15 سانتی متری  مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی و شاخه مس و پرداز محسوب می شود.هنر  مس و پرداز که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف...

  لطفا تماس بگیرید
  ناموجود
  خرید محصول
 • 2,700,000 ریال

  ۲۰-۰۰۲-۰۰۰۰۰۰۴۰

  گلدان صراحی 20سانتی متری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی و شاخه مس و پرداز محسوب می شود.هنر  مس و پرداز که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف...

  2,700,000 ریال
  موجود
 • 3,900,000 ریال

  ۲۰-۰۰۲-۰۰۰۰۰۰۴۱

  گلدان صراحی 25 سانتی متری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی محسوب می شوند.این هنر که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری، شکلات خوری،...

  3,900,000 ریال
  موجود
 • 3,960,000 ریال

  ۲۰-۰۰۷-۰۰۰۰۰۰۰۸

  تنگ گیلاسی 25 سانتی متری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی محسوب می شوند.این هنر که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری، شکلات خوری،...

  3,960,000 ریال
  موجود
 • 3,850,000 ریال

  ۲۰-۰۱۲-۰۰۰۰۰۰۱۵

  آجیل خوری شبکه بری 11سانتی متری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی محسوب می شوند.این هنر که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری، شکلات...

  3,850,000 ریال
  موجود
 • 5,400,000 ریال

  ۲۰-۰۱۲-۰۰۰۰۰۰۱۶

  شکلات خوری بزرگ مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی محسوب می شوند.این هنر که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری، شکلات خوری، گلدان،...

  5,400,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • 4,250,000 ریال

  ۲۰-۰۱۲-۰۰۰۰۰۰۱۹

  قندان بزرگ مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی محسوب می شوند.این هنر که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری، شکلات خوری، گلدان، قندان...

  4,250,000 ریال
  موجود
 • 4,980,000 ریال

  ۲۰-۰۱۲-۰۰۰۰۰۰۲۰

  آجیل خوری شبکه بری 13سانتی متری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی محسوب می شوند.این هنر که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری، شکلات...

  4,980,000 ریال
  موجود
 • 6,600,000 ریال

  ۲۰-۰۱۲-۰۰۰۰۰۰۲۱

  آجیل خوری شبکه بری مس و پرداز 16سانتی متری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی محسوب می شوند.این هنر که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل...

  6,600,000 ریال
  موجود
 • 3,450,000 ریال

  ۲۰-۰۱۲-۰۰۰۰۰۰۲۴

  شکلات خوری کوچک مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی محسوب می شوند.این هنر که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری، شکلات خوری، گلدان،...

  3,450,000 ریال
  ناموجود
  خرید محصول
 • لطفا تماس بگیرید

  ۲۰-۰۱۲-۰۰۰۰۰۰۲۵

  شکلات خور یکوچک مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی محسوب می شوند.این هنر که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری، شکلات خوری، گلدان،...

  لطفا تماس بگیرید
  ناموجود
  خرید محصول
 • 10,140,000 ریال

  ۲۰-۰۱۲-۰۰۰۰۰۰۲۶

  آجیل خوری شبکه بری 20سانتی متری مس و پرداز، یکی از محصولات فاخر و زیبا در صنایع دستی محسوب می شوند.این هنر که ترکیبی از آتش و خاک بوده و با نقاشی ترکیب شده است از جمله قدیمی ترین هنرهای استفاده شده در آثار هنری و صنایع دستی به شمار می رود.محصولات مس و پرداز شامل انواع ظروف همانند آجیل خوری، شکلات...

  10,140,000 ریال
  موجود
 • لطفا تماس بگیرید

  ۰۹-۰۱۱-۰۰۰۰۰۰۶۲

  هنر خاتم کاری از برجسته ترین شاخه های هنری و به ویژه در صنایع دستی می باشد. خاتم که از کنار هم قرار دادن چوب های فوفل، زالزالک، عناب، گردو، بغم و...و استخوان شتر، اسب و استر ساخته می شود، در ترکیب با صنایع مسی محصولی فاخر و زیبا و دل ربا را به وجود می آورد که چشم همگان را خیره خود می سازد.شیرینی...

  لطفا تماس بگیرید
  ناموجود
  خرید محصول

ظروف مسی

این شاخه شامل ظروف و محصولاتی است که از جنس مس بوده و شامل زیر شاخه های مس و پرداز مس و خاتم و مس و فیروزه می باشد .