شرکت در پویش یک خشت در بهشت

کاتالوگ

وضعیت
در صفحه
نمایش 1 - 12 از 83 آیتم
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  131,500 تومان موجود
  کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام یا امیرالمومنین که از جنس پارچه مخمل می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت هیچگاه از بین نمیرود. ابعاد این...
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  131,500 تومان موجود
  کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام علی مع الحق والحق مع العلی که از جنس پارچه مخمل می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت هیچگاه از بین نمیرود....
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  192,000 تومان موجود
   کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام صلی الله علیک یا امیرالمومنین که از جنس پارچه مخمل و با طرح علامت می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت هیچگاه...
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  192,000 تومان موجود
   کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام صلی الله علیک یا امیرالمومنین که از جنس پارچه مخمل و با طرح علامت می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت هیچگاه...
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  192,000 تومان موجود
   کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام علی وارث علم رسول الله و علی القسم الجنه والنار که از جنس پارچه مخمل و با طرح علامت می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود...
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  192,000 تومان موجود
  کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام یا عالی بحق علی که از جنس پارچه مخمل می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت هیچگاه از بین نمیرود. ابعاد این...
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  192,000 تومان موجود
  کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام السلام علیک یا علی بن ابی طالب که از جنس پارچه مخمل می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت هیچگاه از بین نمیرود....
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  192,000 تومان موجود
  کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام السلام علیک یا امیر المومنین حیدر که از جنس پارچه مخمل می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت هیچگاه از بین...
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  192,000 تومان موجود
   کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام السلام علی امیرالمومنین السلام علیک یا علی المرتضی که از جنس پارچه مخمل می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت...
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  192,000 تومان موجود
   کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام ارکان الهدی که از جنس پارچه مخمل می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت هیچگاه از بین نمیرود. ابعاد این...
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  192,000 تومان موجود
   کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام السلام علی امیرالمومنین السلام علیک یا علی المرتضی که از جنس پارچه مخمل می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت...
 • کتیبه پشت منبری مخمل شهادت...
  192,000 تومان موجود
   کتیبه پشت منبری مخمل شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام السلام علی امیرالمومنین السلام علیک یا علی المرتضی که از جنس پارچه مخمل می باشد. چاپ صورت گرفته روی این محصول، از طریق دستگاه های تمام دیجیتال سابلیمیشن صورت گرفته است. این کتیبه در اثر شست‌وشو دچار رنگ پریدگی نمیگردد، بر اثر تا خوردن سفید نمیشود و رنگ های آن به دلیل وجود چاپ باکیفیت...
نمایش 1 - 12 از 83 آیتم

امام علی علیه السلام 

کتیبه های مخمل نفیس منقش به نام مقدس مولی الموحدین امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب علیه السلام

بیشتر

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد

قطعۀ گمشده زندگی امروز!